Sepet

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


MADDE 1 – TARAFLARIN BİLGİLERİ

SATICI BİLGİLERİ


Satıcı İsim/Unvanı: [.]
Satıcı’nın Açık Adresi: [.]
Satıcı’nın Telefonu: [.]
Satıcı Mersis veya Vergi No: [.]
Satıcı E-Mail Adresi: [.]
Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: [.]


ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ


Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvan: AZKARBON ELEKTRONİK TİCARET VE HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ 

Aracı Hizmet Sağlayıcı Adres: [.]

Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis veya Vergi No:
Aracı Hizmet Sağlayıcı İletişim E-Maili : bilgi@azkarbon.com

Aracı Hizmet Sağlayıcı İletişim Numarası : [.] 

Şikayetlerin İletileceği E-Mail: destek@azkarbon.com – Platform üzerinden canlı sohbet kanalı


İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın Mal/Hizmet’in online olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Alıcı Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve üyeliğine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir.


Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir. Alıcı siparişi onayladıktan sonra talep etmesi halinde her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-mail olarak gönderilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI 

Mal/Hizmet Kodu Ve
Adı 
Adet Satıcı Unvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış
Tutarı
Vade
Farkı
KDV
Dahil
Toplam
Tutar
[.][.][.][.][.][.][.][.][.][.]

Ödeme ve Teslim Şartları:


Toplam Mal/Hizmet bedeli: [.] TL

Kargo ücreti: [.] TL Kargo Ücretsiz ( Kargo bedelini satıcı karşılar)

Kargo dahil toplam ücret: [.] TL


Ödeme Şekli ve Planı: [.] kredi kartı ile [.] ay [.] TL [.] ödeme / KDV Dahil [.] TL


Alınan Vade Farkı (varsa): [.] TL


Vade Farkı (varsa) hesabında kullanılan faiz oranı: % [.]


Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.


Malın sevkiyatına/Hizmetin sunulmasına Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesini takiben [.] iş günü içinde başlanacaktır. 


Teslimat Adresi: [.]

Teslim Edilecek Kişi(ler): [.]

Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Mal/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.


Söz konusu Mal/Hizmet bedelinin, ilgili ödeme sistemi kapsamında Satıcı adına, www.azkarbon.com platformu (“Platform”) üzerinde gösterilen şekilde Alıcı’dan tahsil edilmektedir.  Alıcı Malın/Hizmetin bedelini platform üzerinde gösterilen şekilde ödemekle, Malın/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödemiş sayılacaktır. Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır. Ödemeye ilişkin faturalama satıcı tarafından yapılarak Alıcı’nın madde 1’de belirttiği e-mail adresine satıcı tarafından gönderilecektir.

MADDE  3 – CAYMA HAKKI


3.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Mal satışına ilişkin işlemlerde Malı teslim tarihinden itibaren, Hizmet satışına ilişkin işlemlerde hizmet satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade işlemini gerçekleştirebilir. Alıcı, Malın/Hizmetin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

3.2. Mal ile beraber (i) Malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, (ii) Mal/Hizmet ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde Malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

3.3. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ve/veya Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. 

Satıcı, Alıcı’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde Mal/Hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içinde Malı Satıcı’ya geri gönderir. Satıcı Mal/Hizmetin ifasının imkânsızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

3.4. İade kargo bedeli, Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. 

3.5. Alıcı, sipariş etmiş olduğu Hizmet’in, cayma hakkı süresinden önce sunulmasına onay vermektedir.

3.6. AZKarbon, işbu satış ilişkisinin tarafı olmadığından AZKarbon’a karşı cayma hakkı kullanılamaz veya AZKarbon’dan bedel iadesi veya mal değişimi talep edilemez.

MADDE 4 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar;

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

e) Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programların ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler;

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler;

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar;

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler;

Sözleşmeye konu Mal/Hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan Mal/Hizmet türlerinden olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 5 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise işlemin yapıldığı veya Alıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.