AzKarbon Satıcı / İş Ortağı Kayıt Formu

Sisteme Kayıt Olun

Ürün ve Hizmetlerinizi Ekleyin

Takımımız sizi müşteriler ile buluştursun

Sanal Mağazanızdan Ürünlerin Satışını Gerçekleştirin

Ya da hizmetleriniz için talep geldiğinde, mesaj alın ve teklifinizi iletin

Takımımız teklfinizi müşterilere ulaştırsın ve satışı kapatın

Siz de bu verimli alandan faydalanmak yeni müşterilere ulaşmak ve işinizi büyütmek için aşağıdaki formu doldurarak kaydolun.

Listeden birden fazla seçim yapmak için Windows bilgisayarlarda CTRL tuşuna, Mac cihazlara CMD(⌘) basılı tutarak çoklu seçim yapabilirsiniz

Teklif vermek istediğiniz hizmetler

Anahtar Teslim Güneş Paneli Kurulumu  

Dış Cephe Mantolama  

Çatı Yapımı  

Enerji Kimlik Belgesi  

İzolasyon  

Isı Yalıtım  

Enerji Yönetimi  


Tedarikçi kayıt sözleşmesi
Tedarikçi Uyelik Sözleşmesi AZKARBON

AzKarbon

Tedarikçiler İçin Üyelik Sözleşmesi

           

 

İşbu Tedarikçiler İçin Üyelik Sözleşmesi’ni “AzKarbon.com” alan adından ulaşılan internet sitesi ve bu web sitesine ve onun içeriğine bağlı olarak sunulan diğer her tür uygulama, mobil uygulama, web sitesi ve sair içerikten (Hepsi birlikte kısaca “AzKarbon” olarak anılacaklardır. “AzKarbon” ifadesi gerekli yerlerde aynı zamanda site yönetimi ve site işletmecisi/sahibi anlamlarında da kullanılmaktadır.) tedarikçi olarak yararlanmaya başlamadan önce lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

AzKarbon’daki tedarikçi üyelik başvuru aşamasını tamamlayarak ‘Tedarikçi Üye’ sıfatıyla aşağıdaki maddeleri hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın kabul etmiş olmaktasınız. Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları hiçbir sınırlama, istisna ve itiraz olmaksızın kabul etmiyorsanız AzKarbon’dan tedarikçi olarak yararlanmamanız ve de ilgili uygulama, site ya da AzKarbon’a bağlı her tür içerikten derhal çıkmanız ve/veya bunlara olan erişiminizi sonlandırmanız gerekmektedir.

 

1.                  Taraflar

İşbu Sözleşme, AzKarbon’da tedarikçi üye olan kişi arasında düzenlenmiş olup aşağıda gösterilen şartlar dâhilinde AzKarbon’un kullanımına yönelik hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak belirlenmesi amacıyla, Tedarikçi Üye tarafından dijital ortamda okunup anlaşılması neticesinde elektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2.                  Tanımlar

2.1              Kullanıcı(lar): AzKarbon’a ve/veya AZKarbon’ın herhangi bir veritabanına herhangi bir yolla çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak erişen, ziyaret gerçekleştiren ve/veya bunlar çeçevesinde işlem yapan her türden kişiyi ifade etmektedir.

2.2              Üye(ler):  AzKarbon üzerinde tanımlanan tedarikçi üyelik sürecini AZKarbon’ın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde tamamlayarak AZKarbon tarafından sunulan elektronik içerik, uygulama ve sair hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri de üyelik süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden kişiyi/kişiler işbu Sözleşme’de Tedarikçi Üye ya da Hizmet Veren olarak anılırlar. Standart tedarikçi üyeliğin yanı sıra gelişmiş ya da üst seviye yetkileri olan tedarikçi üyelik seçenekleri de zamanla AzKarbon üzerinde yer alabilir, bunlar hakkında gerekli açıklamalar işbu Sözleşme’de ve sair ekran ve metinlerde yapılmıştır/yapılacaktır. Tedarikçi olmayan üyeler ise “Üye” ya da “hizmet/ürün alan” olarak anılmaktadırlar.

2.3              Link/Bağlantı: AzKarbon içerisinden başka bir mobil uygulamaya, internet sitesine, içeriğe veya da başka bir internet sitesinden veya mobil uygulama içerisinden AzKarbon’a erişimi mümkün kılan her türden bağlantıyı ifade etmektedir.

2.4              İçerik: AzKarbon üzerinden yayınlanan veya erişimi mümkün kılınan her türden içerik, soru, cevap, yorum, bilgi, yazı, dosya, resim, video, tablo, sunum, ifade, yazı, hesaplama, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerin tamamını ifade etmektedir.

2.5              Kullanıcı adı: Üyelerin AzKarbon’a giriş yaptıklarında kendilerine atanan profil ismini ifade eder.

2.6              AzKarbon: AzKarbon yalnızca (internet sitesi ve/veya mobil uygulama halinde bütün olarak) ve sadece bir (dijital) platformdur, AzKarbon ya da AZKarbon, site/uygulama üzerinde -özel olarak aksi belirtilmedikçe- listelenen/sunulan tekliflerin/ürünlerin/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, AzKarbon aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

3.                  Sözleşmenin Konusu

3.1              İşbu Sözleşmenin konusu, AzKarbon üzerinde sunulan her türden içeriklerin ve hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespitidir.

3.2              İşbu Sözleşmenin kapsamını, Sözleşme ile ya da AzKarbon içerisinde yer alan her türden bilgilendirme ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak AZKarbon tarafından Tedarikçi Üyelere yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanların tamamı oluşturmaktadır.

3.3              Tedarikçi Üyeler, işbu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak AzKarbon üzerinde yer alan her türden sair açıklama ve bilgilendirmeyi de kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt etmektedirler.

3.4              AzKarbon üzerinden AZKarbon tarafından sunulan herhangi bir içerikten yararlanan ve/veya AzKarbon’a tedarikçi üye olan herkes işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunlara ve AzKarbon üzerinde yer alan tüm diğer bilgilendirme ve açıklamalarda da belirtilen her türlü hususa ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına da tamamıyla uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.                  Tedarikçi Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1              AzKarbon temel üyeliği -aksi belirtilmedikçe- ücretsizdir ve fakat üyelik başkasına ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, kullandırtılamaz, bırakılamaz ya da devredilemez. Üyelik kişiseldir, Üye kendisine ait üyeliği başkalarının kullanımına hiçbir şekil ve surette açamaz. Bu yöndeki girişimler Sözleşmenin ihlali olacağı gibi, bu tür davranışlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yetkisiz kullanımlardan ve zararlardan dolayı AZKarbon hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeliğini bir başkasına kullandırttığı veya herhangi bir şekilde devrettiği AZKarbon tarafından tespit edilen Üyenin üyeliği derhal ve kesin olarak iptal edilebilir.

4.2              En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kişi ilgili kayıt/başvuru formlarında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmak ve de işbu Sözleşme koşullarını onaylamak suretiyle AzKarbon’un da kabulü neticesinde hizmet veren bir tedarikçi üye sıfatını kazanabilir.

4.3              AzKarbon üzerinde tedarikçi profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti AzKarbon tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.

4.4              Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Madde 5/4 gereği olmak üzere; AzKarbon üzerinden satış yapacak olan ve tacir ya da esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının  AzKarbon’da bulunduğuna ilişkin bilgi.

4.5              AzKarbon üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcılar ise şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının  AzKarbon’da bulunduğuna ilişkin bilgi.

4.6              Hizmet veren tedarikçiler ile ilgili şartlar ve bunların yükümlülükleri, işbu metinde açık ve detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet/Satış sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte hizmet/ürün alan üyeye iletmek tedarikçi üyenin sorumluluğundadır. AzKarbon’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7              Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınacağından, üyelik için girilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanımda olan çalışır bir e-posta adresi olması zorunludur.

4.8              AzKarbon’un üyeleri, sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini korumak ve güvenli olarak saklamakla yükümlüdürler. Şifrenin belirlenmesinin ve korunmasının sorumluluğu yalnızca ve sadece ilgili Üyeye aittir. Şifre ve kullanıcı adının herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı AZKarbon doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.9              AzKarbon içerisindeki herhangi bir hizmet ya da içerik alanında üyelik için zorunlu olandan fazla ve farklı kişisel ve özel bilgi verilmesi tamamen Üyelerin inisiyatifinde olup bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı AZKarbon hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.10          Üyeler, AZKarbon’a ya da bir başkasına ait yayın hakkı, telif hakkı, patent hakkı, faydalı model hakkı, tasarım hakkı, know-how hakkı, marka hakkı veya benzer başkaca mülkiyet ya da sair her türden hakları ilgili mevzuat tarafından korunan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği sahibinden ya da hakları elinde tutan kişi(ler)den izin almaksızın, AzKarbon üzerinde iletemez ya da paylaşamazlar. Bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı AZKarbon hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.11          Üye, AzKarbon dâhilinde bulunan her türden görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listelemeleri, teklifleri, talepleri, soru ve cevapları, açıklamaları, rakamları, tabloları, yorumları ve her türden bilgileri ve içerikleri AZKarbon ve/veya üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikte çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da AZKarbon’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.12          Üye, AZKarbon ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da AZKarbon’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13          Üye, AzKarbon üzerinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, AZKarbon’ın ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.14          Tedarikçi Üyeler, AzKarbon üzerinden satışa ya da talebe açmış/sunmuş olabilecekleri herhangi bir içerikten/üründen/maldan/hizmetten yararlanmak suretiyle üçüncü şahısların ya da diğer kullanıcı ve üyelerin almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan AZKarbon’ın hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde AZKarbon’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında AZKarbon’ı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

4.15          Üye, işbu Sözleşme’nin ihlali durumlarında meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve her türden suçlamalardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin sorumlu olacağını ve ihlalden dolayı doğabilecek olan her tür zararların karşılığı olmak üzere AZKarbon’ın, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer tüm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı zararlarının tamamını karşılayacağını kabul eder.

4.16          Üye, AZKarbon’ın yürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı hallerde; resmi makamlarca usulü dairesinde bilgi açıklaması yapılmasının talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, bu tür hallerin gerçekleşmesi neticesinde her ne koşulda olursa olsun AZKarbon’dan tazminat talep etmeyeceğini ve kendi davranışları neticesinde diğer üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerce AZKarbon’dan talep edilecek tazminatları da kendisinin karşılayacağını ya da AZKarbon’ın kendisine her türlü tazminat talebi sebebi ile rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17          Üye, AzKarbon üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğini ve de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat ve sadece kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18          Üye, AzKarbon üzerinde kendisi tarafından erişilen ürün/hizmet, tablo, açıklama, karşılaştırma, talep, teklif, form, yazı, yorum, video, yazı ve benzeri sair tüm içeriklerin doğruluğunun, güvenliğinin ve hukuka uygunluğunun hiçbir koşulda AZKarbon tarafından garanti edilmediğini ve bu türden içerikler dolayısıyla AZKarbon’dan hiçbir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19          Üye, AzKarbon üzerinden ulaşılabilen tüm içerikler dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden ve/veya diğer Üyeler tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı AZKarbon’ın, çalışanlarının, yöneticilerinin ve AZKarbon’ın işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kişilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20          Üye, AZKarbon’ın AzKarbon dâhilinde sunulan hizmetleri ve AzKarbon üzerinden erişilen her türden içeriği her zaman için istediği şekilde ve şartlarda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunu ve bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve derhal uygulamaya girmek üzere kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21          Tedarikçi Üyeler, AzKarbon üzerinden satın alınabilen tekliflendirme ve talep toplama süreçlerine ilişkin tablolama ve karşılaştırma gibi unsurlar da dahil dair her türden  dijital hizmetlerin ve gayri maddi malların anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabii olmadığını ve bu nedenle de AZKarbon’ın kendi insiyatifi dışında hiçbir koşul altında ücret iadesi yapmayacağı hususunu bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.22          Tedarikçi Üyeler, AzKarbon üzerinden satın alabilecekleri  hizmet aracılığı, tekliflendirme, talep toplama ve iletme dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kendi hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan AZKarbon’ı sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.23          Üye, AZKarbon tarafından sunulan sair dijital hizmetler kapsamında Üyelerin kullanım koşullarına aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda hesabının dondurulabileceğini ve bu durumda AzKarbon’a tekrar giremeyebileceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin ya da AzKarbon üzerinde sahip olduğu herhangi bir uygulama içi gücün, indirimin, promosyonun, kampanya dahiliyetinin ya da para biriminin veya sair dijital paye, değer ya da özelliğin kendisine herhangi bir şart ve usulle iadesini talep edemeyeceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.24          Üye, ister işbu Sözleşmeyle ilgili bir fiilde, ister (ihmal dâhil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) herhangi bir haksız fiilde ya da duyulan güvenden kaynaklanan her türlü hasar, hata, kusur, kesinti, dosya silinmesi, virüs girmesi, işlem veya aktarma gecikmesi ve benzeri sebeplerden ya da iletişim aksaklıklarından, hırsızlıktan, yıkımdan veya AZKarbon’ın kayıtlarına, programlarına ya da hizmetlerine izinsiz girişten kaynaklanan herhangi bir ifa gerçekleştirememe durumundan kaynaklanan hasarlar dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; AzKarbon’un kullanımından dolayı ortaya çıkan kullanım kaybı, kâr kaybı ya da veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü doğrudan, özel ya da dolaylı hasarlarda ya da diğer her türlü hasarlarda; AZKarbon’ı, yöneticilerini, bağlı şirketleri, bağlı ortakları, çalışanları ya da temsilcilerini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.25          Üye, AZKarbon’ın, AzKarbon’un kullanımı ya da kullanılamaması ile ilgili olarak ortaya çıkan toplam tazminat sorumluluğunun, Üyenin kendisinin AZKarbon’a ilgili hizmet için varsa ödediği herhangi bir karşılıktan fazla olamayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.26          Üye, AzKarbon’dan başka bir uygulamaya ya da siteye yönlendirildiğinde bu mecralarda görüntülediği içerikten veya ulaştığı sair sunucuların içeriğinden, ulaşma/depolama/indirme sonucu oluşabilecek hasar, veri kaybı, zararlı program bulaşmasından ve bunlarla sınırlı olmayarak oluşabilecek tüm virüs girmesi, hasar, kayıp maddi zararlardan AZKarbon’ın, sahiplerinin, ortaklarının, çalışanlarının ve bağlı çalışan kurum ve kişilerin ve sorumlu olmadığını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.27          Üye, AzKarbon’un AZKarbon tarafından güncellenmesi halinde en yeni sürümün bilgisayarına ya da dijital cihazına otomatik olarak yüklenebilmesine ya da ön yüklenebilmesine ve bunun için gereken her türden kontrol ve rutin yazılımlarının kullanılmasına, kendisine AZKarbon tarafından önceden yapılacak herhangi bir bildirim olmaksızın izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.28          Üye, AZKarbon’ın hizmetlerini ve AzKarbon’u kullanırken, AZKarbon’ın AzKarbon ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü şahıs programları engellemek için, hack vb kontrol yazılımlarının da dijital cihazların rastgele erişilebilir belleğini (RAM) ve/veya merkezi işlem birimi işlemlerini denetleyebileceğini bildiğini ve buna izin verdiğini kabul ve beyan eder. AZKarbon, hack vb kontrol yazılımı nedeniyle kaynaklanan veya onunla ilgili her tür kayıptan veya herhangi bir zarardan bu tip zararlardan haberdar edilmiş olsa bile doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

4.29          Üye, önceki belirtilen sorumluluklarını sınırlandırmaksızın ve onlara ek olarak, AzKarbon üzerinde aşağıdaki davranışların hiçbirini gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a.    Herhangi bir AZKarbon yetkilisi, diğer bir tedarikçi üyeyi, moderatörü, admini, rehberi, yöneticisi, çalışanı ya da temsilci dâhil olmak üzere herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit etmek ya da bir kişi veya işletme ile olan ilişkisini yanlış belirtmek ya da tanıtmak;

b.   AZKarbon’a ait sair uygulamalar/siteler/içerikler aracılığıyla taşınan herhangi bir mesajın/içeriğin veya sair içeriğin orijinalini gizlemek için üst bilgileri değiştirmek ya da herhangi bir şekilde kimlikleri düzenlemek;

c.    Herhangi bir istenmeyen reklamı, tanıtıcı materyalleri, önemsiz postaları, spamleri, zincirleme e-postaları, piramit şemalarını ya da herhangi bir çeşit talebi yüklemek, bildirmek, e-posta göndermek, iletmek ya da herhangi bir şekilde görünür yapmak;

d.   AZKarbon’ın hizmetlerini engellemek ya da bozmak veya AzKarbon’a bağlı olan ağların isteklerine, yöntemlerine, ilkelerine ya da düzenlemelerine uymamak;

e.    Bir kimseyi tehdit etmek ya da herhangi bir şekilde bir kimseye rahatsızlık vermek;

f.     Diğer Üyeler hakkındaki herhangi bir veriyi hukuka aykırı şekillerde toplamak, saklamak, bildirmek ya da herhangi bir şekilde yaymak;

g.    AzKarbon’da sunulan hizmetlerin ve sair her türden dijital içeriğin normal akışını, AzKarbon üzerinde yer alabilecek interaktif alanlardaki diyalogları engellemek ya da bozmak veya kaba, hakaret içeren dil kullanmak, aşırı seslenme/yüksek sesle bağırma (tümü büyük harf olarak yazma), "spamleme" ya da diğer kullanıcıları veya AZKarbon çalışanlarını rahatsız etmek amacıyla herhangi bölücü veya zarar verici yöntemler kullanmak;

h.   Herhangi bir yasadışı hareket ya da bu işbu Sözleşme’yi ihlal edecek davranış içerisine girmek ya da bu yöndeki hareketleri teşvik etmek, desteklemek;

i.     Diğer Üyeleri, Tedarikçi Üyeleri ya da Kullanıcıları aldatacak herhangi bir davranış sergilemek, AzKarbon kullanımı sırasında kazanılan özel içerikler/özel para birimleri/dijital payeler ve benzer durumdaki sair ekstra hususlar hakkında diğer Üyeleri dolandırmak ya da herhangi bir şekilde kandırmak;

j.     AzKarbon, üzerindeki olası promosyonlar, indirimler, kampanyalar veya bunlarla bağlantılı olan yetkisiz işletimleri kullanmak veya bunlar üzerinde/üzerinden hile yapmak;

k.   AzKarbon’a yetkisiz erişim sağlamak ya da diğer Üyeler karşısında adil olmayan bir avantaj sağlamak için herhangi bir böcek, hata ya da tasarım çatlaklarını kullanmak ya da işletmek;

l.     Herhangi bir türdeki özel içerik ve ürünleri, AzKarbon’a özel para birimlerini veya sair sanal payeleri, güçleri ve sair hususu takas etmek, satmak, müzayede etmek ya da herhangi bir şekilde iletmek ve/veya pazarlamak.

m. Hizmeti bölecek ya da Üyelerin AzKarbon’un tamamını ya da içeriklerin/hizmetlerin bir kısmını kullanmalarını engelleyecek ya da kötü yönde etkileyecek herhangi bir davranış sergilemek.

4.30          AZKarbon işbu Sözleşmedeki şartların ya da herhangi diğer yasadışı veya uygunsuz davranışın ihlalini cezalandırmak ya da ilgili kişileri bu ihlalden vazgeçirmek için ön ihbar ya da uyarı olmaksızın gerekli gördüğü cezaları uygulayabilir ve her şekilde yasal yoldan harekete geçebilir. Bir ihlalin gerçekleştiğine karar verilmesi ve bu ihlalden kimin sorumlu olduğunun belirlemesi tamamen AZKarbon’ın takdir yetkisindedir. Üye, AZKarbon’ın bir ihlalin oluşup oluşmadığı konusundaki kararına ve uygulanacak olan ceza kararına bağlı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.31          Üye, üyeliği sürdükçe, AzKarbon’un hizmetlerinden faydalanırken ve/veya sair hizmetler ve içeriklerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddelere ve koşullara ve aynı zamanda da AzKarbon’un içerisinde sunulan bilgilendirme notları ve belgelerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.32          Üye, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve/veya işbu Sözleşmeyi onaylamalarının onlara Üye sıfatını hiçbir şart altında kazandırmayacağını bildiğini, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.33          Hizmet veren konumundaki tedarikçi üyeler, hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında AzKarbon’a bildirmiş olduğu ilgili teklif üzerinden kendisi hizmet alacak olan kullanıcıdan tahsil ederler.

4.34          Hizmet veren üyeler, çevrimiçi ödeme sistemlerini kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile AzKarbon’da bulunan kullanıcı hesaplarına AzKarbon  üzerinden alacakları aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ön bakiye yüklemesi yapabilirler. Kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

4.35          Bir çevrimiçi ödeme sistemi kullanıldığında ürün/hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer sair belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili hizmet veren/satış yapan tedarikçi üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler AzKarbon’dan talep edilemeyecek olup AzKarbon yalnızca kendi verdiği hizmetler olan karşılaştırmalı teklif isteme, teklif verme, keşif öncesi toplam bedelden komisyon gibi hususlar için ilgili üyeye gerekli faturaları kesmekle yükümlüdür.

4.36          Tedarikçilerin işbu Sözleşme koşullarına ve diğer üyelere karşı üstlendikleri ifa yükümlülüklerine uymamaları nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili tedarikçi üyeye aittir.

4.37          Hizmet verenin hizmet talebi için verdiği teklif hizmeti alacak olan üye tarafından kabul edilebilir. Teklifin kabul edilmesi, ilgili hizmetin, hizmeti verecek tedarikçi tarafından anlaşılan zamanda ve yerde, teklif içeriğine ve yapılacak keşfe göre ifa edileceğine dair aralarında bir ön anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

4.38          Hizmet veren tedarikçi, AzKarbon aracılığı ile oluşturulan bir hizmet teklifine ilişkin olarak AzKarbon’un bilgisi dahilinde olmaksızın, AzKarbon’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya keşif öncesi teklif bedeli üzerinden ödenecek en az %5 (yüzde beş) oranındaki komisyon bedelinin ödenmemesi amacıyla hizmeti alacak üye ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.

4.39          Tedarikçi, hizmet alan üye ile yaptığı/yapacağı sözleşmede/sözleşmelerde, AzKarbon’un hiçbir şekilde ilgili söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.40          Tedarikçi üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, AzKarbon’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sistem(ler)inde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile AzKarbon sisteminde saklanabilmesi ve/veya sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan AzKarbon sorumlu değildir.

4.41          Tedarikçi üyenin kendisinin kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

4.42          Hizmet veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların AzKarbon’a ait olmadığını kabul eder.

4.43          Hizmeti alan üye, AzKarbon’un bizzat ve tek başına kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren tedarikçi üye yerine AzKarbon’u gösterirse, AzKarbon öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında hizmet alan üye lehine, AzKarbon aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, hizmet veren konumundaki tedarikçi üye söz konusu ilgili ödemeyi/bedeli/tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) AzKarbon’a aynen ve defaten ödeyecektir.

5.                  AZKarbon’ın Hakları ve Sorumlulukları

5.1              AzKarbon, AZKarbon tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan, üçüncü kişilerce sahip olunan ve/veya yönetilen uygulamalara/içeriklere/sitelere bağlantılar içerebilir. AZKarbon’ın bu türden bağlantı sağlanan dış kaynak bağlantı linkleri üzerinde hiçbir kontrolü, düzeltme ya da değiştirme yetkisi ve sorumluluğu yoktur ve üçüncü kişilerin içerikleri ya da gizlilik politikaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. AzKarbon üzerindeki bu şekildeki bağlantıların varlığı, AzKarbon ve AzKarbon’la ilgili AZKarbon’a ait diğer sair uygulamalar/içerikler/hizmetler/siteler dışındaki 3. Taraflara ait ve/veya 3. Taraflarca yönetilen ve/veya idare edilen bu türden sair uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/bağlantıların içeriklerinin AZKarbon tarafından denetlendiğini göstermemektedir.

5.2              AZKarbon, link verebileceği ya da banner ve benzeri teknik yollarla promosyon ya da tanıtımını yapabileceği, kurumların/uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/web sitelerinin/markaların/şirketlerin herhangi bir içeriğinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içerikten dolayı AZKarbon herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Erişilen bu dış kaynaklarda/kaynaklardan yapılacak işlemlerden doğacak hiçbir zarardan AZKarbon sorumlu değildir ve Üyeler bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

5.3              AzKarbon’a gönderilen ya da AzKarbon üzerinden/aracılığıyla paylaşılan her türden içerik, ürün, teklif, talep, hizmet, mal, soru, cevap, yorum, resim, video, ses dosyası, tablo, sunum, mesaj ve sair türden dosyalar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Üyelerce gönderilen bu türden içerikten dolayı AZKarbon hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Üyelerin gönderdiği/yüklediği/listelediği ürünler, hizmetler, teklifler, rakamlar, tablolar, dosyalar, sorular, cevaplar, yorumlar, bilgiler, cümleler, cevaplar, yorumlar ya da sair içerikler herhangi bir suç unsuru ya da tazminat nedeni teşkil ettiğinde sorumlusu ilgili içeriği gönderen/yüklenen/sunan/listeleyen üye olacaktır. Her tür içeriğin, teklifin, talebin, ürünün, hizmetin, sorunun, dosyanın, cevabın ve yorumun gönderildiği/yüklendiği/listelendiği zaman bilgileri (gün, saat) ve IP numarası bilgisi ilgili mevzuat olan 5651 Sayılı Yasa çerçevesinde en az 1 yıl ve en çok ise 2 yıl süresince olmak üzere kayıt altına alınmaktadır.

5.4              AZKarbon, herhangi bir uyarı yapmaksızın her zaman üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

5.5              AzKarbon’a yüklenmiş/gönderilmiş olan ürünlerin, hizmetlerin, tekliflerin dosyaların, soruların, cevapların, yorumların, sair dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan AZKarbon hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi; dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan AZKarbon ve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

5.6              Kişi adı-soyadı, e-posta adresi ve Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olan kişisel bilgiler, “Gizli Bilgiler” olarak kabul edilir ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde işlenir, korunur ve imha edilirler. AZKarbon, aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini AZKarbon’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5.7              AZKarbon, kişisel bilgileri gizli tutmak için gerekli olan tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. AZKarbon’ın gerekli önlemleri almasına rağmen AzKarbon’da söz konusu olabilecek her türlü şirket içi veya dışı saldırı/sızıntı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda AZKarbon’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, bu tür zararlardan AZKarbon’ı sorumlu tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8              AZKarbon, hizmetin herhangi bir şekilde kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. Teknik aksaklıklardan dolayı AZKarbon’ın sunduğu içerikte de hata ya da kesinti olabilir. AZKarbon, telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, gsm operatörleri, internet sağlayıcıları, altyapı şirketleri, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindeki tıkanıklık, üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan hiçbir şekil ve şart altında sorumlu tutulamaz.

5.9              AZKarbon, site üzerindeki her türden üyenin kendi arasındaki iletişimiyle ilgili olarak herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma veya iletimde gecikme veya sistem ya da iletişim ağı başarısızlıklarından ortakları, çalışanları bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir.

5.10          Üyeler, AzKarbon üzerinde ya da içeriğindeki sair dijital hizmetler içindeki her tür alanda, kendi aralarında yazışır ya da konuşurken istedikleri dili kullanabilirler. AZKarbon, Üyelerin AzKarbon’un genelinde yazdıklarından hukuki ya da cezai olarak hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir ve tüm sorumluluk ilgili yazışmanın tarafları üzerindedir.

5.11          AZKarbon hiçbir şekilde herhangi bir uygulamasından ya da içeriğinden kaynaklanan veya onunla ilgili kayıplardan, gelir kayıplarından veya herhangi bir özel zarardan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Belirtilen sınırlamalar, AZKarbon’ın bu tip zararlardan önceden ve/veya sonradan haberdar edilmiş olması ile ortadan kalkmaz.

5.12          AZKarbon, AzKarbon üzerinde yer alabilecek sair mesaj ya da sohbet imkanlarını ve de AzKarbon ya da onun içerisindeki sair dijital hizmet/içerik aracılığıyla iletilen ya da alınan diğer elektronik haberleşmelerini denetleyebilir ve kaydedebilir. Üyeler bu tür bir denetlemeye ve kayda, üyeliklerinin başlangıcından itibaren koşulsuz şekilde izin vermektedirler.

5.13          AzKarbon’daki her türden olası olabilecek ticari işlemleri, sair bilgileri, AzKarbon’un yazılımını, veritabanını, hesaplamalarını, sunucularını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir AZKarbon öğesinin Üye tarafından kullanılmasından oluşan herhangi bir kayıp ya da zarar için AZKarbon sorumlu tutulamaz.

5.14          AZKarbon, Üyeler arasında dolaşan bilgilerin güvende kalmasını sağlamak maksadıyla hiçbir güvence vermez ve bahsedilen bilgilerin uygunsuz kullanımından ortaya çıkan hiçbir kayıp veya sonuç için AZKarbon sorumlu değildir. Üyeler, AZKarbon’ı AzKarbon’daki hiçbir uygulamanın/site içi özelliğin/özel para biriminin/promosyonun/kampanyanın/ özel uygulamanın ya da sair ekstra öğenin veya payenin/değerin ve benzeri isimlerdeki ekstranın kaybından sorumlu tutamazlar ve AZKarbon hiçbir uygulama içi öğenin, hizmetlerin ya da Üyeler için olan uygulama içindeki rütbe, derece üstünlük, özel kategori vb. hiyerarşi ya da üstünlük belirten seviyelerin erişilebilirliği yönünde herhangi bir garanti vermemektedir.

5.15          AZKarbon herkese açık üye profillerini ve bu profillere eklenen (varsa) fotoğraf, logo, unvan ve sair bilgileri herkese açık alanlarda kullanma hakkını saklı tutar.

5.16          AzKarbon’un yazılımı ve varsa uygulama ile sunucuları arasındaki iletişimin tersine mühendislik yöntemleri ile çözülmeye çalışması, dinlenmesi, değiştirilmesi, başka sunuculara yönlendirilmesi, uygulama sunucularının haksız şekilde başka sunucularda benzer şekilde çalıştırılması (emulation) işbu Sözleşmeye aykırıdır. Bu tip faaliyet içinde bulunan kişi ve kurumlar hakkında AZKarbon her türlü hukuki işlemi başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

5.17          AZKarbon’a ait olan AzKarbon içinde yer alabilecek sohbet (chat) alanlarında, forumlarda ve de genel olarak AzKarbon bünyesinde yer alabilecek  tüm karşılıklı yazışma alanlarında; reklam, terörizm ve terör örgütleri, Atatürk, bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo ve küfür içeren kelimelerin kullanımı ve diğer her türden kullanıcıları ve üyeleri/3. kişileri/yöneticileri tacize yönelik davranışlar işbu Sözleşmede belirtilen kurallara aykırıdır. Bu tip davranış içinde bulunan kullanıcıların/üyelerin AZKarbon yetkilileri tarafından geçici ve/veya kalıcı süre ile AzKarbon’un tamamına ya da bir kısmına erişimleri engellenebilir ya da kısıtlanabilir.

5.18          AZKarbon, AzKarbon içerisinde sunulan hizmet ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbir öncül uyarı vermeksizin her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Üyeler, AZKarbon’ın yeni değişiklikler neticesinde kendilerinden üyelikleri çerçevesinde talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeler varsa bunları ivedi olarak yerine getirmekle yükümlüdür. AZKarbon tarafından bu şekilde talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat AZKarbon tarafından da yapılabilir. AZKarbon tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında ya da hiç yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyelerin kendilerine aittir.

5.19          AzKarbon üzerinden erişilen her türden ürün, hizmet, mal, bilgi, tablo, dosya, hesaplama, teklif, talep, soru, cevap, yorum, resim, görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer materyal/içerik AZKarbon’ın ve bu içeriklerin sahiplerinin izni olmadan diğer internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. AzKarbon üzerinde yer alan tüm içerik, 4856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4/7. maddesinde belirtilmiş olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" hükmü ile koruma altında olduğu gibi, eser niteliğini haiz diğer yazılım vb. içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.20          AzKarbon üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sair türdeki içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak AzKarbon sistemlerinden/veritabanlarından/sunucularından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları başlıklı ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmaları amacıyla AZKarbon tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

5.21          AzKarbon üzerinden yayınlanan içeriğin ve AzKarbon’un arayüzünün AZKarbon’ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka uygulamalarda/internet sitelerinde veya sair mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

5.22          AZKarbon veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler tamamen ya da kısmen de olsa AZKarbon’ın rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.23          AzKarbon sitenin/uygulamanın/veritabanın/sunucuların/sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Tüm türlerdeki kullanıcılar ve sair üye çeşitlerinden hiç biri standart kullanıma ilişkin olarak AzKarbon‘a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle AzKarbon’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.24          AzKarbon veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ilgili kişilere dair kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle AzKarbon’un kullanıcılarına/üyelerine/tedarikçilerine veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.25          AzKarbon veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, herhangi bir adımdaki onaydan önce çevrimiçi ödeme sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

5.26          Her türden kullanıcılar/üyeler arasında fikri ya da sınai hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde AzKarbon, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, AzKarbon kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar ya da yapmamayı tercih eder.

5.27          Kullanıcılardan/Hizmet-Ürün Alan Üyelerden hizmet veren tedarikçilere ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, AzKarbon tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. AzKarbon’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. AZKarbon, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman AzKarbon’un tamamını ya da bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

5.28          AzKarbon’un bütünlüğünü korumak amacıyla, AZKarbon dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların/üyelerin/tedarikçilerin ve belirli IP adreslerindeki kişilerin AzKarbon’a erişimlerini engelleyebilir ya da sınırlayabilir veya tarih/süre/fonksiyon anlamında kısıtlayabilir.

5.29          AzKarbon’a yüklenmiş olan her türden içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak ilgili içeriği yükleyen sorumludur.

5.30          AzKarbon, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

5.31          AzKarbon, dilerse kullanıcıların/üyelerin/tedarikçilerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.32          AZKarbon, herhangi bir kişinin işbu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın o üyeyi AzKarbon’u kullanmaktan ve/veya üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

5.33          Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak AzKarbon’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları gerçekleştirilmektedir. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların/üyelerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde ilgili kullanıcının/üyenin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

5.34          24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre aracı hizmet sağlayıcı olan AzKarbon, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad-soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

6.                  Özel İçerikler

6.1              AZKarbon bazı ekstra site/uygulama öğelerini ve/veya AzKarbon’daki kampanya/promosyon gibi özel aktivitelere katılımı elde etmek veya erişmek için ücretlendirmeler yapabilir ve bunların satın alımına ya da bunların üyeliği için uygulanabilecek olan sair ad altında sunulan AzKarbon’un iç para biriminin  satın alımına izin verebilir.

6.2              AZKarbon, AzKarbon’da ve uygulama üzerinden erişilebilen içeriklerde işbu Sözleşmede aksi söylenmedikçe temel olarak belirtilen standart tedarikçi üyeliği dışında, belirli bir ücret ya da koşul karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan özel üyelik hizmetleri sağlayabileceği gibi, standart üyelere belli bazı özel içeriklere ve hizmetlere erişmeleri için farklılaştırılıp zenginleştirilmiş içeriği/hizmeti de ücretsiz ya da ilgili alanlarda/sayfalarda belirtilecek sabit ya da oranlanmış ücretler karşılığı sağlayabilir. Bu türden ödemelerin yapılabilmesi için eğer o an itibarı ile uygulamada ise AzKarbon içinde kullanılabilen özel para biriminden/değerinden satın alınmışsa bunlar kullanılabileceği gibi kredi kartı gibi ilgili sayfalarda/alanlarda sunulan sair ödeme yöntemleri de kullanılabilir.

6.3              AzKarbon üzerindeki genel teklif verme ya da özel üyelik ya da özel içerik karşılığı olan her türden ücretler tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve bankalardan ya da diğer ödeme aracısı olan kurumlardan dolayı doğacak anlaşmazlıklardan, zararlardan ve sorunlardan AZKarbon sorumlu tutulamaz. Herhangi bir nedenle ilgili ödeme bedeli ödenmeyen veya banka/ödeme aracı kuruluşu kayıtlarından iptal edilen bir ödeme olması halinde buna ilişkin AzKarbon’a özel para birimi/özel içerik ve sair teklif verme ve benzeri satın alınmış olan özellik Üyenin hesabından kaldırılacak ya da hesabın bunlarla ilişkisi kesilecektir. Bu tür durumlarda AZKarbon’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4              Herhangi bir içerik/hizmet için yapılan ödeme sonrası buna ilişkin sonuçların Üyenin hesabına geçmesinin ardından ödemenin tahsil edildiği kredi kartının veya cep telefonu hattının ya da sair aracın Üye tarafından haksız ya da izinsiz olarak kullanıldığına dair ilgili üçüncü kişilerce herhangi bir bildirimde bulunulması ve bunun kanıtlanması halinde, haksız ödemeden kaynaklı uğranılmış her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarardan dolayı AZKarbon ilgili tedarikçi üyeye rücu edecektir.

6.5              AzKarbon aracılığı ile satın alınabilecek muhtemel hizmetlerin/içeriklerin eksik, yanlış veya uyumsuz olması durumunda Üyelerin bilgi@azkarbon.com  e-posta adresine yapacakları yazılı bildirimler 7 (yedi) gün içerisinde incelenerek ilgili bildirimin haklı bulunması halinde hizmet/içerik bedeli bildirim sahibinin üyelik hesabına özel site/uygulama içi gücü/para birimi olarak ya da doğrudan ilgili ödeme aracı vasıtası ile hesaba ya da kredi kartına iade edilebilecektir.

6.6              Özel Üyeler ya da özel içeriklere/hizmetlere erişen standart tip tedarikçi üyeler işbu Sözleşmenin ilgili maddelerinde Üyelerin uyması için belirtilen tüm yükümlülüklere eşit şartlarla uymak zorundadırlar. Bu yükümlülüklere uymayarak kullanım hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen özel Üyelere ya da özel içerik satın almış ya da sair şekilde özel güç/kampanya tanımlanması/promosyon imkanı ve sair ekstranın sahibi olmuş Üyelere ücret iadesi yapılmaz.

6.7              AzKarbon’a giriş yapılmaya çalıştığında o anki aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak bu istek her zaman için karşılanamayabilir. Bu tür durumlarda AZKarbon’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu ya da tazminat borcu bulunmamaktadır.

6.8              AzKarbon içi özel para biriminin, kampanya puanlarının ya da sair siteye/uygulamaya özgü değerin hiçbir gerçek parasal değeri yoktur ve bu kapsamda yapılan ödemeler nakit olarak geri alınamazlar. AZKarbon dilediği zaman, ücretlerini, ücretlendirme yöntemlerini ve uygulama/site içi güçleri, kampanyaları, para birimlerini, rütbeleri, puanları ya da AzKarbon’daki herhangi bir satış için geçerli olan sair şartları düzeltebilir, değiştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir. Bu tür düzeltmeler, değişiklikler, ilaveler ya da satış şartları AzKarbon içerisinde bildirildikten sonra hemen etkili olacaktır ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası haline geleceklerdir.

6.9              Üyenin AZKarbon’dan kendisine geri ödeme talebi olması ve AZKarbon’ın bu talebi haksız görmesi ve konuyu mahkemeye taşıması halinde; Üye geri ödeme talebinin mahkemece geçersiz sayılması durumunda, yasal ücretler ve masraflar, hasarlar, çalışmama yüzünden kaybedilen paralar ve geri ödeme ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tartışılan geri ödemeden oluşan tüm ücret ve masrafları ödemeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.                  Gizlilik

7.1              Üyenin AZKarbon sistemine ve de AzKarbon’a girdiği tüm bilgilere aşağıda sayılabilecek istisnalar dışında sadece Üye tarafından ulaşılabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir.

7.2              AZKarbon, tedarikçi üyelerine özelleştirilmiş kampanyalar ve/veya içerikler üretip sunabilmek adına bazı kişisel bilgileri talep edebilir. AZKarbon bu bilgileri, Üyelerin haberi ya da aksine bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve faaliyet dışı hiçbir nedenle  satmayacaktır.

7.3              AZKarbon tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak AZKarbon tarafından ya da AZKarbon ile bu anlamda işbirliğinde olan üçüncü kişi veya işletmeler tarafından, Üyelere yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-posta ve/veya SMS yoluyla yapılması Üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılabilir. Üyeler, bu maddeye konu e-posta ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam ve pazarlama anlamına gelmeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında onay vermeleri halinde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapılacağını kabul ederler.

7.4              AzKarbon’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına AZKarbon sahiptir. AZKarbon, söz konusu bilgilerle kullanıcılara dair bilgileri açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. AZKarbon, ayrıca AzKarbon’un kullanımı sırasında izlediği tüm Üye hareket ve tercihlerini analiz edebilir. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, AZKarbon Üyelerine daha özel ve etkin bir deneyim sağlamak amacıyla AZKarbon’ın iş ortakları ile paylaşılabilir. Üyelerin sağladığı veriler anonimleştirilerek ve/veya istatistiksel sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılabilir. Bu işlemler AzKarbon’un gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5              AzKarbon, kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [bilgi@azkarbon.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

7.6              Üye bilgileri ya da sair teknik dosyalar ve de uygulama çerezleri vasıtasıyla Üyelerden edinilen bilgiler ancak resmi makamlarca usulünce talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda, talep konusunun gereği dairesinde kalmak üzere sadece resmi makamlara açıklanabilir.

7.7              AZKarbon’ın ya da AzKarbon’un başka bir şirket tarafından satın alınması veya şirket devralma/birleşmesi olması halinde veya AZKarbon’ın varlıklarının tamamının veya bir bölümünün bir başka şirkete kiralanması veya satılması durumunda; Üyelere ait bilgiler de şirket varlıklarının bir parçası olarak yeni şirkete ya da şirketlere aktarılabilir.

7.8              AzKarbon’a ve içerisindeki hizmetlere/içeriklere giriş sırasında Üyelerden kullandıkları dijital/mobil cihazlar, bağlantı kurdukları ağın detayları, kullanıcı adı, ziyaret ettikleri siteler, kullandıkları uygulamalar ve bununla sınırlı olmayarak AZKarbon tarafından ihtiyaç duyulan bilgiler de alınabilmektedir. Üyeler işbu Sözleşmeyi kabul ederek başka bir bildirim olmaksızın gerekli bilgilerin AZKarbon ile paylaşılmasına izin vermektedirler. Bu bilgiler AzKarbon’un kullanımını analiz etmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

7.9              AZKarbon kendi amaçları doğrultusunda olmak üzere AzKarbon’un üzerindeki olası reklamların başarı oranını ölçümlemek için çerez ve etiketler ya da bu ve benzeri teknolojileri özelleştirilmiş reklam/kampanya/promosyon/ bağlantı/hizmet/kaynak içeriği gösterebilmek için kullanabilir.

7.10          Üyelerin kişisel bilgileri sektör standartlarında güvenlik düzeyinde saklanmaktadır. Bu bilgiler özellikle ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla istatistiki amaçlar için kullanılmaktadır. Üyeler, girdikleri her bilginin veritabanında saklanabileceğini peşinen kabul ederler. Her ne kadar bu bilgiler, üçüncü kişilere verilmeyecek olsalar da, herhangi bir sebeple bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, AZKarbon bu durumdan sorumlu tutulamaz.

8.                  Kullanıcı İçeriği

8.1              AzKarbon’a Üyeler tarafından yerleştirilen/sunulan/listelenen/koyulan ürünler, hizmetler, listelemeler, teklifler, talepler, sorular, cevaplar, resimler, mesajlar ve sair tüm dijital içerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak aksi belirtilmedikçe ve başka bir üyeye özel olmadıkça halka açıktır ve gizli değildir.

8.2              Üyeler, AzKarbon’un içerisindeki tüm fikri mülkiyet haklarını AZKarbon’a sınırsız ve süresiz olarak her tür mecra için devrettiklerini ve AZKarbon da Üyelere herhangi bir bilgilendirme yapmaksızın ve karşılık sunmaksızın, bu türden Kullanıcı İçeriklerinin ticari ya da herhangi bir şekildeki sınırsız kullanımı, yayılımı ya da herhangi bir şekildeki kullanımı için tam ve münhasır hak sahibi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

8.3              Üyeler AzKarbon’da aşağıdakilerden hiçbirini yüklemeyeceklerini, iletmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını, saklamayacaklarını, yaratmayacaklarını ya da herhangi bir şekilde AzKarbon ya da içeriğinde yer alabilecek sair hizmetler/alanlar aracılığıyla yayınlamayacaklarını ve aksi halde ise sorumluluğun tamamen ve sadece kendilerine ait olduğunu kabul ederler:

a.    Yasadışı, iftira içeren, onur kırıcı, açık, pornografik, kaba, bayağı, tahrik edici, taciz edici, tehdit edici, gizlilik ve tanıtım haklarını ihlal edici, ağzı bozuk, kışkırtıcı, sahteci ya da herhangi bir şekilde itiraz edilebilir Kullanıcı İçeriği;

b.   Bir suç, herhangi bir şahısın haklarını ihlal etmek ya da yükümlülük yaratacak veya herhangi yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası yasayı ihlal etmek için komutlar içeren, destekleyen ya da oluşturan Kullanıcı İçeriği;

c.    Herhangi patenti, markayı, ticari sırrı, telif hakkını ya da herhangi bir şahısın fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriği;

d.   Herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit eden ya da bir kişiyle ya da işletmeyle olan ilişkinizi yanlış temsil eden Kullanıcı İçeriği;

e.    İstenmeyen tanıtımlar, politik kampanyalar, reklamlar ya da talepler;

f.     Adresler, telefon numaraları, eposta adresleri, TC kimlik numaraları ve kredi kartı numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak herhangi bir üçüncü kişinin gizli kişisel verileri;

g.    Virüsler, bozuk veriler ya da diğer zararlı, engelleyici ve yok edici dosyalar;

h.   Bir diğer kişinin AzKarbon’u kullanmasını ya da içeriğinden yararlanmasını engelleyen ya da yasaklayan ya da AZKarbon veya Üyeleri için zarar ya da herhangi bir çeşit yükümlülük oluşturabilecek Kullanıcı İçeriği.

8.4              AZKarbon herhangi bir Kullanıcı İçeriği için hiçbir şekilde kayıp ya da hasar ile ilgili sorumluluk almaz ve Üyelerin karşılaşabileceği herhangi bir hata, hakaret, iftira, lekeleme, ihmal, sahtecilik, ayıp, pornografik ya da küfür için AZKarbon sorumlu değildir. Tüm mesaj alanlarının kullanımı Üyelerin kendi sorumluluklarındadır. AZKarbon, Üyeler tarafından, herhangi bir alanda sağlanan hiçbir açıklama, soru, cevap, yorum, tanımlama, listeleme, bilgilendirme ya da sair Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir. AZKarbon’ın AzKarbon’u ya da uygulama içerisinde Üyelerce iletilen herhangi bir Kullanıcı İçeriğini görüntüleme, düzeltme ya da denetleme zorunluluğu yoktur.

8.5              Üyeler, (a) ilettikleri Kullanıcı İçeriğinin sahibinin kendileri olduğunu ve tüm haklarını kontrol ettiklerini ya da AzKarbon’a bu tür Kullanıcı İçeriğini iletmeye hakları olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriğinin yanıltıcı olmadığını ve (c) sağladıkları Kullanıcı İçeriğinin kullanımı ve iletiminin işbu Sözleşme maddelerini ihlal etmediğini ve herhangi bir kişi ya da işletmenin haklarını ihlal etmeyeceğini veya haklarına zarar vermeyeceğini garanti ederler. Bu tür hakların ihlalinden ya da Üyelerin sağladığı Kullanıcı İçeriğinden oluşan diğer zararların sebep olduğu lisans/ruhsat karşılıkları, ücretler, hasarlar ve tazminatlardan tamamen ilgili Üye sorumlu olacaktır.

8.6              Üye, AzKarbon’un içerisindeki hesapların, içeriklerin, öğelerin, paraların, değerlerin, rütbelerin, payelerin, özel güçlerin, kampanya üyeliklerinin, promosyon tanımlamalarının ve sair ekstra noktaların AZKarbon uygulama içi özel para biriminin, sanal para ürünlerinin ya da  site/uygulama içi özel materyallerin mülkiyetlerine sahip değildir ve bunları herhangi bir şekilde satamaz, iletemez, kiralayamaz, müzayede edemez, bir başka kişiye karşılıklı veya karşılıksız olarak bağışlayamaz ve bunların ticaretini yapamaz ya da diğer kişilerin bunları yapmasına yardımcı olamaz. AzKarbon’un bağlantılı herhangi bir öğesinin AZKarbon’ın inhisarı dışında gerçekleşen aktarımları AZKarbon tarafından tanınmamakta ve kabul edilmemektedir.

9.                  Geliştirme Seviyesi Katılımı

9.1              Üyelere AzKarbon’un ileri geliştirme seviyeleri olan “beta”, ”kapalı beta”, ”açık beta”, ”alpha” gibi aşamalarını deneme fırsatı verilebilir. Geliştirme seviyesi deneyicisi olarak Üyenin bu aşamalara katılımı aşağıdaki şartlar ve koşullara bağlıdır:

a.    Üye, geliştirme seviyeleri, katılım yaptığı beta denemesi ve alpha denemesinde AzKarbon’un önizleme versiyonunu kullandığını ve beta denemesi ve alpha denemesinde internet içeriğinin, AzKarbon’un içerindeki yardımcı programların, yazılımların ve özelliklerinin bilinen veya bilinmeyen böcekler (bug) ya da hatalar içerebileceğini, düzgünce işlemeyebileceği ve amaçlanan fonksiyonların çalışmayabileceğini, diğer yazılım uygulamalarının çalışmasını engelleyebileceğini ve hatalara, veri kayıplarına ya da herhangi diğer sorunlara yol açabileceğini kabul eder.

b.   Üyenin bir beta deneyicisi olarak, beta versiyonları deneyimlemek için davet edilmesinin tek sebebi sair beta seviyesindeki içeriği değerlendirmek ve hataları belirlemektir. Bu şartlardaki sair içerik ya da AzKarbon üzerindeki hiçbir şey alpha veya beta denemesi ya da burada Üye tarafından bulunan içerik ile ilgili olarak Üyeye herhangi bir hak ya da ayrıcalık tanındığı anlamına gelmemektedir. Alpha ve beta denemeleri, denenme için “olduğu gibi”, “uygun olduğu gibi” temeline göre sağlanmıştır ve Üyeye bu hususta AZKarbon tarafından herhangi bir türde, açıklanan ya da ima edilen hiçbir güvence sağlanmamaktadır. Üye, alpha ve beta içeriklere erişmenin riskinin tamamen kendisine ait olduğunu, AZKarbon’ın bu içeriklerin tamamını ya da bir kısmını gelecekte AzKarbon içerisinde kendisine ücretsiz olarak sağlama zorunluluğu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın alpha ve beta içerikle ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

c.    Üyeler, bazı beta denemesi içeriğine erişirken ya da bu beta denemesi esnasında yaptıkları tekliflendirme, listeleme ya da sair hareketleri neticesinde tecrübe puanları, özel birimler, rütbeler, payeler, özel para birimleri güçler, kampanya/promosyon hakları ya da diğer değer ve durum belirteçleri toplayabilirler. Bu veriler alpha ve beta deneme aşaması sırasında herhangi bir zamanda herhangi bir sebep olmaksızın sıfırlanabilir. İlgili içerik tam sürüme geçtiğinde tüm kullanım geçmişi ve veriler silinebilir ve her üye bu içerik özelinde başlangıç durumuna geri döndürülebilecektir. Üyeler, alpha ve beta aşamasında içerikler dahilinde elde edecekleri her ne nam altında olursa olsun, her çeşitten gücün, özel bir üyelik çeşidinin, özel para biriminin, puanın ve benzeri payenin/değerin sıfırlanması konusunda AZKarbon’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ederler.

10.             Disiplin İşlemi/ Hesap sonlandırılması

10.1          Üye, AZKarbon’ın bir bildiriye gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda ve sebep olsun ya da olmasın AzKarbon’u tamamen ya da kısmen veya da herhangi bir Üye hesabını askıya alabileceğini, sonlandırabileceğini, düzenleyebileceğini, erişimini engelleyebileceğini ya da silebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2          Üye, AZKarbon’ın uyarıları, cezaları ve/veya disiplin işlemlerini nasıl ve ne zaman uygulayacağına dair ihlalin ciddiyetine ve suçların sayısına göre kullandığı mutlak takdir yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3          Üye, işbu Sözleşmenin herhangi bir şartından ya da AZKarbon’ın bu Sözleşmeyi uygulaması veya yürütmesinden kaynaklı olarak veya Kullanıcı İçerikleri, AzKarbon’a erişimi, ücretlerin, geçerli vergilerin, ücretlendirme yöntemlerinin türü veya miktarı ya da ücretlerdeki, geçerli vergilerdeki ya da ücretlendirme yöntemlerindeki değişiklikler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunlarla bağlantılı olan ya da bunların sonucunda ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olarak kendisine ait tek hakkın kullanıcı adının, listelemelerinin ve/veya hesabının/profilinin tamamının iptalinin olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.             F ikri Mülkiyet Hakları

11.1          AZKarbon’ın AzKarbon’dan sağlanan hizmetleri ve bunlarda yer alan sair bilgileri ve AZKarbon’ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, AZKarbon’a ait ticari markaları, AzKarbon’un tasarımı ve ticari görünümü veya AzKarbon vasıtasıyla sahip olduğu her türden fikri ve sınai mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakkı, ticari bilgisi ve know-how'ına yönelik tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca korunmaktadır. Bunların AZKarbon’ın yazılı izni olmaksızın 5846 sayılı ve 6769 sayılı ilgili kanunların hilafına yollarla kullanılması yasaktır.

11.2          AzKarbon dâhilinde erişilen resim, grafik, video, yazı fotoğraf vb. türden içerik AZKarbon’a aittir ve/veya AZKarbon tarafından yasal sahibi konumundaki üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında alınmıştır ve sunulmaktadır.

11.3          Üyelerin, AZKarbon hizmetlerini, bilgilerini ve AZKarbon’ın 5846 ve 6769 sayılı kanunlarla korunan çalışmalarını satmak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, çoğaltmak veya üçüncü kişilerin AZKarbon’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin vermek gibi hakları bulunmamaktadır.

11.4          Üyeler, kendilerinin yukarıdaki maddelerin aksine davranışları neticesinde AZKarbon’a lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AZKarbon’dan talep edilen maddi ve manevi tazminat miktarlarının tamamını, lisans ücretlerini, ödeme cezalarını, FSEK ve diğer ilgili mevzuat bağlamındaki tazminatları, idari para cezalarını ve de mahkeme masrafları ile vekâlet ücretini karşılamakla yükümlüdürler.

11.5          Üyeler, indirme, deneme, satın alma ve/veya diğer yollarla AzKarbon’daki içeriklere/hizmetlere ulaşarak, bireysel, münhasır olmayan, devredilmeyen ve ticari olmayan bir kullanım hakkı (uygulama/site kullanım lisansı) edinmiştirler.

11.6          Üyeler, AzKarbon dâhilinde kullanılabilecek olan Digital Rights Management (DRM) sistemi de dahil olmak üzere her şekilde korunan uygulamayı/içeriği/yazılımı/veritabanını ya da bir diğer uygulamayı, herhangi bir yazılım, program, uygulama kodu veya diğer herhangi bir cihazı, uygulamayı ya da sair içeriklerini ve sürekliliğini korumak amacıyla oluşturulmuş herhangi bir sistemi kırmak ya da aşmak için kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.7          AzKarbon’a gönderilen Üyelere ait tablolar, değerler, açıklamalar, resimler, sorular, cevaplar, yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan sair içerik ticari sır değildir ve bunların kullanım hakkı, 5846 sayılı Kanunda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu şekilde münhasıran AZKarbon’a aittir.

11.8          AZKarbon, bu Sözleşmede sayılan kuralları yinelenecek şekilde ihlal eden Üyelerin üyeliklerini kendi takdir yetkisi çerçevesinde sonlandırabilir ya da AzKarbon’daki erişimlerini askıya alabilir ya da sınırlandırabilir.

12.             Garanti Verilmemesi ve İlişkilerin Birbirinden Bağımsız Oluşu

12.1          AzKarbon’un üyeler arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  AzKarbon, üyeler arasında hizmet alma/verme aşamalarında uyum olacağını veya ilgili tedarikçinin hizmet sunan sıfatı ile; hizmet alacak olan üyenin söz konusu bir işini istenen zamanda ve yerde/bölgede yapmaya muktedir olacağını garanti etmez. Hizmet alan üyeler, hizmet veren tedarikçi üyeler hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

12.2          AzKarbon aracılığı ile tedarikçilerden alınacak ürünlere/hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk tedarikçilere aittir, bunlardan dolayı AzKarbon’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

12.3          AzKarbon, hizmet veren tedarikçi üyeyi ya da onun hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. AzKarbon, yorum, oylama ve benzeri yollarla tedarikçiler arasında bir sıralama, derecelendirme ve/veya kategorilendirme yapabilir, bazı hizmet veren tedarikçileri kullanıcılar tarafından tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, AzKarbon’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

12.4          AzKarbon, hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu değildir. Tedarikçi üyenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan üyeye veya 3. kişilere vereceği zararlardan AzKarbon’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.5          AzKarbon, hizmet talebi çerçevesinde;  hizmet veren tedarikçilerinin uygunluk durumuna ve hizmet talebinin içeriğine göre sisteme kayıtlı tedarikçi profilleri arasından  en uygun olan hizmet veren profillerine doğrudan yönlendirme yapabileceği gibi, hizmet verenlere de hizmet taleplerine teklif sunma imkanı tanınabilir. Tedarikçi hizmet verenler kendi inisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda hizmet talebine teklif göndermeye ilişkin aracılık hizmeti çerçevesinde teklif sunma hakkına sahiptirler. Üyelerin hizmet talepleri çerçevesinde karşılaştırılabilir en az üç adet hizmet teklifi bulunamaması halinde en geç 7 gün içerisinde ücret iadesi gerçekleştirilir. Bu tür bir durumda ücret iadesi dışında AzKarbon’un başkaca herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.6          AzKarbon, tedarikçilerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. AzKarbon, hizmet talebine ilişkin tekliflerden birinin kabulü ve keşif onayı ile gerekli ön ödemenin gerçekleştirilmesi neticesinde bu hizmete ilişkin olarak yalnızca ilgili hizmet veren ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu hizmet veren tedarikçi üye tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya, keşifte saha desteği vermeye çalışır.

12.7          AzKarbon, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, hizmet veren tedarikçilerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, hizmet verenlerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle hizmet alanları ve/veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin AzKarbon’a yönelmesi halinde, AZKarbon, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için ilgili hizmet verene rücu veyahut AzKarbon üzerinde bulunan hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

12.8          Hizmet Alan ya da Hizmet Veren Üyelerden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama ya da keşif saatinde hizmet alanın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası ya da keşif için gitmemesi vb.) dolayı AzKarbon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. AzKarbon söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı hizmet veren tedarikçi üyeye veya hizmet alan üyeye herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

12.9          AzKarbon, tedarikçi hizmet verenlerin belirlenen tarih ve saatte hizmetin ifası ya da keşif gibi işlemler için anlaşılan işe/yere gitmemesi veya başlamaması durumunda hizmet verenlere farklı şekillerde yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Bu yaptırımlar, hizmet veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve hizmet verenin AzKarbon ‘a tekrar kaydolmasını engelleme ve tazminat talebini kapsayabilir.

12.10     Tedarikçi tarafından kendi hesabında ve profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu tedarikçi tarafından taahhüt edilmektedir, AzKarbon’un bunlarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.11     Tedarikçilerce verilecek hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. AzKarbon’un ve/veya 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

12.12     AzKarbon, hizmet alan üyesine ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da hizmet alan üyesinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

12.13     Hizmet veren ve alan üyeler arasında yapılabilecek hizmetle ilgili yazılı sözleşmelerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. AZKarbon tarafından işletilen AzKarbon üzerinde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, AzKarbon Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

12.14     AzKarbon, sisteminde kayıtlı hizmet alan üyelerinin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak tedarikçi hizmet verenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan üye ve hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet alan ve hizmet veren, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, hizmet alan ve hizmet verenlerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

12.15     Hizmet Alan üyenin bilgileri AzKarbon tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin hizmet veren tedarikçi tarafından ayrıca hizmet alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan ile hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

12.16     AzKarbon ile hizmet veren tedarikçi arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

13.             Kayıtların Geçerliliği

13.1          Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilaflarda AZKarbon’ın ya da AZKarbon’ın bildireceği kendisine hizmet ilişkisi ile bağlı kurum ya da kişilerin kendi veri tabanında ya da sunucularında tuttuğu elektronik ve/veya sistemsel kayıtların, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve sair bilgisayar kayıtlarının, verilerinin muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, AZKarbon’ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

14.             Sözleşme Değişiklikleri

14.1          AZKarbon, tek taraflı olarak ve tamamen kendi takdirine bağlı şekilde olmak üzere ve uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmede herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde güncel sözleşme metni eskisiyle aynı link altında, yeni tarih güncellemesi ve versiyon numarası ile yayınlayacak ve AzKarbon yönetimi ve/veya AZKarbon tarafından gerek görüşmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onaylarına sunulabilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme metni, AzKarbon üzerinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak AzKarbon’un ve dahilindeki sair hizmetlerin veya içeriklerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

14.2          İşbu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

15.             Zorlayıcı Sebepler

15.1          Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve AZKarbon’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar işbu Sözleşme çerçevesinde zorlayıcı sebep olarak yorumlanacaktır.

15.2          Zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, AZKarbon işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, AZKarbon açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumların ortaya çıkması halinde AZKarbon’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

15.3          İnternet bağlantılarında servis sağlayıcılardan ve/veya altyapıdan kaynaklanabilecek gecikmelerden ve/veya kesintilerden AZKarbon hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

16.             Uygulanacak Hukuk ve Yetki, Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve sorunların hallinde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde Taraflar, öncelikle kendi aralarında sulhen çözüm sağlamaya gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

17.             Sözleşmenin Süresi ve Feshi

17.1          İşbu Sözleşme Üyenin üyeliği bitene, sonlanana ya da herhangi bir nedenle iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyenin üyeliğinin sona ermesi veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde de Sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

17.2          Üye AZKarbon’a bildirerek herhangi bir zamanda hesabını sonlandırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

17.3          AZKarbon, Üyelerin işbu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve de AzKarbon’un içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sair her türden içerik ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle AZKarbon’ın uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

17.4          Üyenin üyeliği herhangi bir şekilde sona erince eğer varsa birikmiş tahsil edilebilecek herhangi bir cins ya da türden ödemeleri ve AZKarbon tarafından gerçekleşmiş muhtemel ücretlendirmeleri olması halinde-, bunların tamamı üyeliğin sona ermesinden önce Üyeden tahsil edilecektir. Buna ek olarak üyeliğin sona ermesi halinde; herhangi bir şekilde kaynaklanmış olan herhangi bir ücret, karşılık ya da masrafların ortaya çıkması bağlamındaki ödemeler ve sair bedeller ile tazminatlardan da Üye tamamen kendisi sorumludur.

17.5          Üyenin hesabının herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda Üyeye herhangi bir şart ve türden hiçbir geri ödeme yapılamayacaktır. Öyle ki, hiçbir çevrimiçi süre ya da diğer puan ve sair krediler vb. Üyeye geri verilmeyecek ya da bunlar nakde veya diğer ödeme şekillerine dönüştürülmeyecektir.

17.6          Üyeliği sonlandırılan bir üyenin tekrar Üye olmasına AZKarbon tarafından izin verilebilmesi için herhangi bir geciktirilmiş ya da ödenmemiş bedelin, tekrar eden Sözleşme ihlalinin, hack/hile girşiminin ya da tartışmalı bir hesabın, kullanımın söz konusu olmaması gerekmektedir.

17.7          Üye, üyeliğinin sona ermesi halinde, AZKarbon’dan elde etmiş olduğu ya da sair yollarla elde ettiği veya satın aldığı tüm içerikleri/ dosyaları/sunumları/tabloları ve sair uygulama çıktılarını ve içeriklerle ilgili tüm dosya ve kayıtları hep birlikte sisteminden bir daha erişilemeyecek şekilde tümden kaldırmak ve yok etmekle sorumludur.

18.             Yürürlük

18.1          İşbu 17 ana başlıktan oluşan Tedarikçiler İçin Üyelik Sözleşmesi, AZKarbon tarafından AzKarbon içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler işbu Sözleşme hükümlerini, AzKarbon’u ya da içeriklerini kullanmakla kabul ederler. AZKarbon dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek AzKarbon üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler

 

Sorularınız için; bilgi@azkarbon.com  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Müşteri kayıt sözleşmesi

AzKarbon 

Üyelik Sözleşmesi 

 

                                                        27.07.2021 

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni “AzKarbon.com alan adından ulaşılan internet sitesi ve bu web sitesine ve onun içeriğine bağlı olarak sunulan diğer her tür uygulama, mobil uygulama, web sitesi ve sair içerikten (Hepsi birlikte kısaca “AzKarbon” olarak anılacaklardır. “AzKarbon” ifadesi gerekli yerlerde aynı zamanda site yönetimi ve site işletmecisi/sahibi anlamlarında da kullanılmaktadır.) hizmet/ürün alan Üye olarak yararlanmaya başlamadan önce lütfen dikkatlice okuyunuz. 

 

AzKarbondaki üyelik hesabı oluşturma aşamasını tamamlayarak ‘Üye’ sıfatıyla aşağıdaki maddeleri hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın kabul etmiş olmaktasınız. Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları hiçbir sınırlama, istisna ve itiraz olmaksızın kabul etmiyorsanız AzKarbon’dan Üye olarak  yararlanmamanız ve de ilgili uygulama, site ya da AzKarbon’a bağlı her tür içerikten derhal çıkmanız ve/veya bunlara olan erişiminizi sonlandırmanız gerekmektedir. 

 

 1. Taraflar  

İşbu Sözleşme, AzKarbon’un sahibi ve işletmecisi bulunan Azkarbon Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Azkarbon” olarak adlandırılacaktır.) ile AzKarbonda Üye olan kişi arasında düzenlenmiş olup aşağıda gösterilen şartlar dâhilinde AzKarbon’un kullanımına yönelik hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak belirlenmesi amacıyla, Üye tarafından dijital ortamda okunup anlaşılması neticesinde elektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 1. Tanımlar 

 1. Kullanıcı(lar): AzKarbon’a ve/veya Azkarbon’ın herhangi bir veritabanına herhangi bir yolla çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak erişen, ziyaret gerçekleştiren ve/veya bunlar çeevesinde işlem yapan her türden kişiyi ifade etmektedir.  

 1. Üye(ler): AzKarbon üzerinde tanımlanan üyelik sürecini Azkarbon’ın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde tamamlayarak Azkarbon tarafından sunulan elektronik içerik, uygulama ve sair hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri de üyelik süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden kişiyi/kişiler işbu Sözleşme’de Üye ya da Hizmet Alan olarak anılırlar. Standart üyeliğin yanı sıra gelişmiş ya da üst seviye yetkileri olan üyelik seçenekleri de zamanla AzKarbon üzerinde yer alabilir, bunlar hakkında gerekli açıklamalar işbu Sözleşme’de ve sair ekran ve metinlerde yapılmıştır/yapılacaktır. Tedarikçi olan üyeler ise Tedarikçi Üye” ya da “Hizmet Veren olarak anılmaktadırlar.  

 1. Link/Bağlantı: AzKarbon içerisinden başka bir mobil uygulamaya, internet sitesine, içeriğe veya da başka bir internet sitesinden veya mobil uygulama içerisinden AzKarbon’a erişimi mümkün kılan her türden bağlantıyı ifade etmektedir. 

 1. İçerik: AzKarbon üzerinden yayınlanan veya erişimi mümkün kılınan her türden içerik, soru, cevap, yorum, bilgi, yazı, dosya, resim, video, tablo, sunum, ifade, yazı, hesaplama, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerin tamamını ifade etmektedir. 

 1. Kullanıcı adı: Üyelerin AzKarbon’a giriş yaptıklarında kendilerine atanan profil ismini ifade eder.  

 1. AzKarbon: AzKarbon yalnızca (internet sitesi ve/veya mobil uygulama halinde bütün olarak) ve sadece bir (dijital) platformdur, AzKarbon ya da Azkarbon, site/uygulama üzerinde -özel olarak aksi belirtilmedikçe- listelenen/sunulan tekliflerin/ürünlerin/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, AzKarbon aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 

 

 1. Sözleşmenin Konusu 

 1. İşbu Sözleşmenin konusu, AzKarbon üzerinde sunulan her türden içeriklerin ve hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespitidir. 

 1. İşbu Sözleşmenin kapsamını, Sözleşme ile ya da AzKarbon içerisinde yer alan her türden bilgilendirme ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Azkarbon tarafından Üyelere yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanların tamamı oluşturmaktadır. 

 1. Üyeler, işbu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak AzKarbon üzerinde yer alan her türden sair açıklama ve bilgilendirmeyi de kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt etmektedirler. 

 1. AzKarbon üzerinden Azkarbon tarafından sunulan herhangi bir içerikten yararlanan ve/veya AzKarbona üye olan herkes işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunlara ve AzKarbon üzerinde yer alan tüm diğer bilgilendirme ve açıklamalarda da belirtilen her türlü hususa ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına da tamamıyla uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

 1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 

 1. AzKarbon temel üyeliği -aksi belirtilmedikçeücretsizdir ve fakat üyelik başkasına ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, kullandırtılamaz, bırakılamaz ya da devredilemez. Üyelik kişiseldir, Üye kendisine ait üyeliği başkalarının kullanımına hiçbir şekil ve surette açamaz. Bu yöndeki girişimler Sözleşmenin ihlali olacağı gibi, bu tür davranışlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yetkisiz kullanımlardan ve zararlardan dolayı Azkarbon hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeliğini bir başkasına kullandırttığı veya herhangi bir şekilde devrettiği Azkarbon tarafından tespit edilen Üyenin üyeliği derhal ve kesin olarak iptal edilebilir. 

 1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kişi ilgili üyelik oluşturma formlarında/ekranlarında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmak ve de işbu Sözleşme koşullarını onaylamak suretiyle AzKarbon’un da kabulü neticesinde Üye sıfatını kazanabilir.  

 1. Hizmet/Satış sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte hizmet/ürün alan Üyeye iletmek tedarikçi üyenin sorumluluğundadır. AzKarbon’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 1. Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınacağından, üyelik için girilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanımda olan çalışır bir e-posta adresi olması zorunludur.  

 1. AzKarbon’un üyeleri, sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini korumak ve güvenli olarak saklamakla yükümlüdürler. Şifrenin belirlenmesinin ve korunmasının sorumluluğu yalnızca ve sadece ilgili Üyeye aittir. Şifre ve kullanıcı adının herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı Azkarbon doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 1. AzKarbon içerisindeki herhangi bir hizmet ya da içerik alanında üyelik için zorunlu olandan fazla ve farklı kişisel ve özel bilgi verilmesi tamamen Üyelerin inisiyatifinde olup bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı Azkarbon hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 1. Üyeler, Azkarbon’a ya da bir başkasına ait yayın hakkı, telif hakkı, patent hakkı, faydalı model hakkı, tasarım hakkı, know-how hakkı, marka hakkı veya benzer başkaca mülkiyet ya da sair her türden hakları ilgili mevzuat tarafından korunan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği sahibinden ya da hakları elinde tutan kişi(ler)den izin almaksızın, AzKarbon üzerinde iletemez ya da paylaşamazlar. Bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı Azkarbon hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 1. Üye, AzKarbon dâhilinde bulunan her türden görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listelemeleri, teklifleri, talepleri, soru ve cevapları, açıklamaları, rakamları, tabloları, yorumları ve her türden bilgileri ve içerikleri Azkarbon ve/veya üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikte çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da Azkarbon’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 

 1. Üye, Azkarbon ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da Azkarbon’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

 1. Üye, AzKarbon üzerinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Azkarbon’ın ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 1. Üyeler, tedarikçi üyelerinAzKarbon üzerinden satışa ya da talebe açmış/sunmuş olabilecekleri herhangi bir içerikten/üründen/maldan/hizmetten yararlanmak suretiyle Üyelerin almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Azkarbon’ın hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Azkarbon’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Azkarbon’ı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler. 

 1. Üye, işbu Sözleşmenin ihlali durumlarında meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve her türden suçlamalardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin sorumlu olacağını ve ihlalden dolayı doğabilecek olan her tür zararların karşılığı olmak üzere Azkarbon’ınşubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer tüm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı zararlarının tamamını karşılayacağını kabul eder.  

 1. Üye, Azkarbon’ın yürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı hallerde; resmi makamlarca usulü dairesinde bilgi açıklaması yapılmasının talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, bu tür hallerin gerçekleşmesi neticesinde her ne koşulda olursa olsun Azkarbon’tan tazminat talep etmeyeceğini ve kendi davranışları neticesinde diğer üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerce Azkarbon’tan talep edilecek tazminatları da kendisinin karşılayacağını ya da Azkarbon’ın kendisine her türlü tazminat talebi sebebi ile rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, AzKarbon üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğini ve de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat ve sadece kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, AzKarbon üzerinde kendisi tarafından erişilen ürün/hizmet, tablo, açıklama, karşılaştırma, talep, teklif, form, yazı, yorum, video, yazı ve benzeri sair tüm içeriklerin doğruluğunun, güvenliğinin ve hukuka uygunluğunun hiçbir koşulda Azkarbon tarafından garanti edilmediğini ve bu türden içerikler dolayısıyla Azkarbon’tan hiçbir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, AzKarbon üzerinden ulaşılabilen tüm içerikler dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden ve/veya diğer Üyeler tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Azkarbon’ın, çalışanlarının, yöneticilerinin ve Azkarbon’ın işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kişilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, Azkarbon’ın AzKarbon dâhilinde sunulan hizmetleri ve AzKarbon üzerinden erişilen her türden içeriği her zaman için istediği şekilde ve şartlarda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunu ve bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve derhal uygulamaya girmek üzere kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, Azkarbon tarafından sunulan sair dijital hizmetler kapsamında Üyelerin kullanım koşullarına ya da işbu Sözleşme’ye aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda hesabının dondurulabileceğini ve bu durumda AzKarbon’a tekrar giremeyebileceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin ya da AzKarbon üzerinde sahip olduğu herhangi bir uygulama içi gücün, indirimin, promosyonun, kampanya dahiliyetinin ya da para biriminin veya sair dijital paye, değer ya da özelliğin kendisine herhangi bir şart ve usulle iadesini talep edemeyeceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 1. Üye, ister işbu Sözleşmeyle ilgili bir fiilde, ister (ihmal dâhil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) herhangi bir haksız fiilde ya da duyulan güvenden kaynaklanan her türlü hasar, hata, kusur, kesinti, dosya silinmesi, virüs girmesi, işlem veya aktarma gecikmesi ve benzeri sebeplerden ya da iletişim aksaklıklarından, hırsızlıktan, yıkımdan veya Azkarbon’ın kayıtlarına, programlarına ya da hizmetlerine izinsiz girişten kaynaklanan herhangi bir ifa gerçekleştirememe durumundan kaynaklanan hasarlar dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; AzKarbon’un kullanımından dolayı ortaya çıkan kullanım kaybı, kâr kaybı ya da veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü doğrudan, özel ya da dolaylı hasarlarda ya da diğer her türlü hasarlarda; Azkarbon’ı, yöneticilerini, bağlı şirketleri, bağlı ortakları, çalışanları ya da temsilcilerini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 1. Üye, Azkarbon’ınAzKarbon’un kullanımı ya da kullanılamaması ile ilgili olarak ortaya çıkan toplam tazminat sorumluluğunun, Üyenin kendisinin Azkarbon’a ilgili hizmet için varsa ödediği herhangi bir karşılıktan fazla olamayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 1. Üye, AzKarbon’dan başka bir uygulamaya ya da siteye yönlendirildiğinde bu mecralarda görüntülediği içerikten veya ulaştığı sair sunucuların içeriğinden, ulaşma/depolama/indirme sonucu oluşabilecek hasar, veri kaybı, zararlı program bulaşmasından ve bunlarla sınırlı olmayarak oluşabilecek tüm virüs girmesi, hasar, kayıp maddi zararlardan Azkarbon’ın, sahiplerinin, ortaklarının, çalışanlarının ve bağlı çalışan kurum ve kişilerin ve sorumlu olmadığını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 1. Üye, AzKarbon’un Azkarbon tarafından güncellenmesi halinde en yeni sürümün bilgisayarına ya da dijital cihazına otomatik olarak yüklenebilmesine ya da ön yüklenebilmesine ve bunun için gereken her türden kontrol ve rutin yazılımlarının kullanılmasına, kendisine Azkarbon tarafından önceden yapılacak herhangi bir bildirim olmaksızın izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, Azkarbon’ın hizmetlerini ve AzKarbon’u kullanırken, Azkarbon’ın AzKarbon ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü şahıs programları engellemek için, hack vb kontrol yazılımlarının da dijital cihazların rastgele erişilebilir belleğini (RAM) ve/veya merkezi işlem birimi işlemlerini denetleyebileceğini bildiğini ve buna izin verdiğini kabul ve beyan ederAzkarbonhack vb kontrol yazılımı nedeniyle kaynaklanan veya onunla ilgili her tür kayıptan veya herhangi bir zarardan bu tip zararlardan haberdar edilmiş olsa bile doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.  

 1. Üye, önceki belirtilen sorumluluklarını sınırlandırmaksızın ve onlara ek olarak, AzKarbon üzerinde aşağıdaki davranışların hiçbirini gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: 

 1. Herhangi bir Azkarbon yetkilisinidiğer bir üyeyi, tedarikçiyi, moderatörüadmini, rehberi, yöneticisi, çalışanı ya da temsilci dâhil olmak üzere herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit etmek ya da bir kişi veya işletme ile olan ilişkisini yanlış belirtmek ya da tanıtmak; 

 1. Azkarbon’a ait sair uygulamalar/siteler/içerikler aracılığıyla taşınan herhangi bir mesajın/içeriğin veya sair içeriğin orijinalini gizlemek için üst bilgileri değiştirmek ya da herhangi bir şekilde kimlikleri düzenlemek; 

 1. Herhangi bir istenmeyen reklamı, tanıtıcı materyalleri, önemsiz postaları, spamleri, zincirleme e-postaları, piramit şemalarını ya da herhangi bir çeşit talebi yüklemek, bildirmek, e-posta göndermek, iletmek ya da herhangi bir şekilde görünür yapmak; 

 1. Azkarbon’ın hizmetlerini engellemek ya da bozmak veya AzKarbon’a bağlı olan ağların isteklerine, yöntemlerine, ilkelerine ya da düzenlemelerine uymamak; 

 1. Bir kimseyi tehdit etmek ya da herhangi bir şekilde bir kimseye rahatsızlık vermek; 

 1. Diğer Üyeler hakkındaki herhangi bir veriyi hukuka aykırı şekillerde toplamak, saklamak, bildirmek ya da herhangi bir şekilde yaymak; 

 1. AzKarbon’da sunulan hizmetlerin ve sair her türden dijital içeriğin normal akışını, AzKarbon üzerinde yer alabilecek interaktif alanlardaki diyalogları engellemek ya da bozmak veya kaba, hakaret içeren dil kullanmak, aşırı seslenme/yüksek sesle bağırma (tümü büyük harf olarak yazma), "spamleme" ya da diğer kullanıcıları veya Azkarbon çalışanlarını rahatsız etmek amacıyla herhangi bölücü veya zarar verici yöntemler kullanmak; 

 1. Herhangi bir yasadışı hareket ya da bu işbu Sözleşmeyi ihlal edecek davranış içerisine girmek ya da bu yöndeki hareketleri teşvik etmek, desteklemek; 

 1. Diğer Üyeleri ya da kullanıcıları aldatacak herhangi bir davranış sergilemek, AzKarbon kullanımı sırasında kazanılan özel içerikler/özel para birimleri/dijital payeler ve benzer durumdaki sair ekstra hususlar hakkında diğer Üyeleri dolandırmak ya da herhangi bir şekilde kandırmak; 

 1. AzKarbon, üzerindeki olası promosyonlar, indirimler, kampanyalar veya bunlarla bağlantılı olan yetkisiz işletimleri kullanmak veya bunlar üzerinde/üzerinden hile yapmak; 

 1. AzKarbon’a yetkisiz erişim sağlamak ya da diğer Üyeler karşısında adil olmayan bir avantaj sağlamak için herhangi bir böcek, hata ya da tasarım çatlaklarını kullanmak ya da işletmek; 

 1. Herhangi bir türdeki özel içerik ve ürünleriAzKarbon’a özel para birimlerini veya sair sanal payeleri, güçleri ve sair hususu takas etmek, satmak, müzayede etmek ya da herhangi bir şekilde iletmek ve/veya pazarlamak. 

 1. Hizmeti bölecek ya da Üyelerin AzKarbon’un tamamını ya da içeriklerin/hizmetlerin bir kısmını kullanmalarını engelleyecek ya da kötü yönde etkileyecek herhangi bir davranış sergilemek. 

 1. Azkarbon işbu Sözleşmedeki şartların ya da herhangi diğer yasadışı veya uygunsuz davranışın ihlalini cezalandırmak ya da ilgili kişileri bu ihlalden vazgeçirmek için ön ihbar ya da uyarı olmaksızın gerekli gördüğü cezaları uygulayabilir ve her şekilde yasal yoldan harekete geçebilir. Bir ihlalin gerçekleştiğine karar verilmesi ve bu ihlalden kimin sorumlu olduğunun belirlemesi tamamen Azkarbon’ın takdir yetkisindedir. Üye, Azkarbon’ın bir ihlalin oluşup oluşmadığı konusundaki kararına ve uygulanacak olan ceza kararına bağlı olacağı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 1. Üye, üyeliği sürdükçe, AzKarbon’un hizmetlerinden faydalanırken ve/veya sair hizmetler ve içeriklerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddelere ve koşullara ve aynı zamanda da AzKarbon’un içerisinde sunulan bilgilendirme notları ve belgelerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üye, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve/veya işbu Sözleşmeyi onaylamalarının onlara Üye sıfatını hiçbir şart altında kazandırmayacağını bildiğini, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üyelerçevrimiçi ödeme sistemlerini kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile AzKarbon’da bulunan kullanıcı hesaplarına AzKarbon üzerinden alacakları aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ön bakiye yüklemesi yapabilirler. Kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.   

 1. Bir çevrimiçi ödeme sistemi kullanıldığında ürün/hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer sair belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili hizmet veren Tedarikçi Üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler AzKarbon’dan talep edilemeyecek olup AzKarbon yalnızca kendi verdiği hizmetler olan karşılaştırmalı teklif isteme, teklif verme, keşif öncesi toplam bedelden komisyon gibi hususlar için ilgili üyeye gerekli faturaları kesmekle yükümlüdür. 

 1. Üyelerin işbu Sözleşme koşullarına uymamaları nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üyeye aittir. 

 1. Hizmet verenin hizmet talebi için verdiği teklif hizmeti alacak olan Üye tarafından kabul edilebilir. Hizmet Alan, hizmet talebi için yalnız bir tedarikçi üyenin teklifini kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, ilgili hizmetin, hizmeti verecek tedarikçi tarafından anlaşılan zamanda ve yerde, teklif içeriğine ve yapılacak keşfe göre ifa edileceğine dair ve hizmetin Tedarikçi Üye tarafından verildiği takdirde hizmet verene ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir ön anlaşma yapıldığı anlamına gelir. 

 1. Üye, hizmet veren tedarikçi ile yaptığı/yapacağı sözleşmede/sözleşmelerdeAzKarbon’un hiçbir şekilde ilgili söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. 

 1. Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, AzKarbon’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sistem(ler)inde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile AzKarbon sisteminde saklanabilmesi ve/veya sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan AzKarbon sorumlu değildir. 

 1. Üye, Hizmet Veren Üye’den aldığı hizmete dair işlerin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri ve bu konudaki gerekli eğitimleri almanın sorumluluğunun bizzat Hizmet veren tedarikçi üyenin kendisinde ve personelinde olduğunu, bu konudaki sorumlulukların AzKarbon’a ait olmadığını kabul eder. 

 1. Hizmeti alan üyeAzKarbon’un bizzat ve tek başına kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine AzKarbon ya da Azkarbon aleyhine başvurmayacaktır. Hizmet/Ürün alan Üye tedarikçilerden aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bu tür başvurularında hasım olarak Hizmet Veren tedarikçi Üye’yi göstereceğini kabul eder.  

 1. Hizmet Alan, AzKarbon aracılığı ile oluşturduğu bir hizmet talebine ilişkin olarak AzKarbon’un bilgisi dahilinde olmaksızın, AzKarbon’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya tedarikçi üyenin ya da kendisinin komisyon ya da sair şekildeki AzKarbon’a AzKarbon’un verdiği aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ödemesi gereken/ödeyebileceği ücretleri ödememesi amacıyla Hizmet Veren ile AzKarbon dışında herhangi bir şekilde iletişime geçmeyecektir. 

 1. Hizmet Alan Üye, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tedarikçi üye tarafından doğru fiyatlandırma yapılabilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının/videolarının çekilmesine ve bunların taraflar arasında aktarılmasına ve sisteme yüklenmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder. 

 1. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder. 

 1. Üye, AzKarbon’un sadece (toplam proje bedeli üzerinden hesaplanan) kendi hizmet komisyonuyla ya da karşılaştırmalı teklif iletme aracılığı gibi kendisi tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetinde olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. 

 1. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır. 

 1. Hizmet Alan Üyeler kabul ettikleri tekliflere ilişkin hizmet bedellerini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren tedarikçi üyeye doğrudan öderler. Hizmet alan konumundaki bu Üyeler/kullanıcılar ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini tedarikçi üyeden/hizmet verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avans verecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.  

 

 1. Azkarbon’ın Hakları ve Sorumlulukları 

 1. AzKarbonAzkarbon tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan, üçüncü kişilerce sahip olunan ve/veya yönetilen uygulamalara/içeriklere/sitelerbağlantılar içerebilir. Azkarbon’ın bu türden bağlantı sağlanan dış kaynak bağlantı linkleri üzerinde hiçbir kontrolü, düzeltme ya da değiştirme yetkisi ve sorumluluğu yoktur ve üçüncü kişilerin içerikleri ya da gizlilik politikaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. AzKarbon üzerindeki bu şekildeki bağlantıların varlığı, AzKarbon ve AzKarbon’la ilgili Azkarbon’a ait diğer sair uygulamalar/içerikler/hizmetler/siteler dışındaki 3. Taraflara ait ve/veya 3. Taraflarca yönetilen ve/veya idare edilen bu türden sair uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/bağlantıların içeriklerinin Azkarbon tarafından denetlendiğini göstermemektedir.  

 1. Azkarbon, link verebileceği ya da banner ve benzeri teknik yollarla promosyon ya da tanıtımını yapabileceği, kurumların/uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/web sitelerinin/markaların/şirketlerin herhangi bir içeriğinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içerikten dolayı Azkarbon herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Erişilen bu dış kaynaklarda/kaynaklardan yapılacak işlemlerden doğacak hiçbir zarardan Azkarbon sorumlu değildir ve