Karbon ayak izi; her bireyin ürettiği, ulaşım ve ısınma amacıyla tükettiği enerji de dahil olmak üzere, bütün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınmasına sebep olduğu karbon miktarının ölçüsüdür. Diğer bir deyişle insan faaliyetleri sonucu oluşan sera gazlarının karbondioksit cinsinden değerinin hesaplanmış halidir. İnsanların doğada bıraktığı bir izdir. Bu sebeple ayak izi terimi kullanılır.

Birincil ve ikincil olarak ayrılır.

Birincil (doğrudan) ayak izi, evsel kaynaklı enerji tüketimi ve kullanılan ulaşım araçlarından dolayı fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit emisyonunu temsil eder.

İkincil (dolaylı) ayak izi ise, kullandığımız tüm ürünlerin, üretiminden bertarafına kadar uzanan yaşam döngüsü boyunca doğaya verilen zararı gösterir.

Gündelik hayatta kullandığımız birçok şey; sadece kullanırken değil, üretim aşamasından itibaren geçirdiği süreçlerde de karbon izleri oluşturur. Yani; yaptığımız neredeyse her şey, karbon salınımı yaratır ve karbon ayak izi bırakır.

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılabilir?

– Fosil yakıt kullanımını en aza indirmek, karbon ayak izinizi de büyük ölçüde azaltmak demektir. Araç kullanımını mümkün olduğunca azaltmak ve yakıt tasarruflu araç kullanımı da büyük ölçüde yarar sağlayan diğer unsurlardır.

Mobilite kategorimizdeki satıcılarımızın ürünlerini incelemek için tıklayınız.

– Isınmak için kullanılan doğal gaz miktarını azaltmak, güneş enerjisine daha çok yatırım yapmak, yine karbon ayak izimizi azaltacaktır. Bina yalıtımı yaptırmak da petek ısılarının düşük kalmasını sağlayacağından, oldukça fayda sağlar. Böylece enerji verimliliğini artırırken, ay sonunda gelecek olan elektrik ve doğal gaz faturalarımızdan da ciddi oranda tasarruf etmiş oluruz.

Her gün yapılan faaliyetler karbon salınımına sebep olur ve bu faaliyetlerin bazıları daha büyük karbon ayak izine sahiptir.

Güneş ve rüzgar gibi, doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak, var olan diğer enerji kaynaklarımızın tükenmesini önler. Yani; enerji verimli ürünler kullanmak, karbon ayak izini azaltır. Karbon ayak izinin azalması, doğaya daha az karbon salındığı anlamına gelir. Bunların sonucunda ise; küresel ısınma azalır, iklim değişikliğinde olumlu sonuçlar meydana gelir. Doğal afetlerin görülme sıklığı azalır.

Görüldüğü gibi karbon ayak izimizi azaltırsak, hep birlikte geleceğe daha yaşanılır bir Dünya bırakabiliriz.

Bir cevap yazın