Ticari Elektronik İleti ve E-Bülten Gönderilmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Açık rızanız kapsamında, Emrez Mah. Akçay Cad. No:64/2 Gaziemir/İzmir” adresinde kurulu bulunan AZKarbon Elektronik Tic. ve Hizmetler A.Ş.. (Kısaca “AZKarbon” olarak anılacaktır) tarafından yönetilen ve idare edilen azkarbon.com internet sitesi olarak sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşabilmekteyiz.

Ticari Elektronik İleti Alım Onayı

AZKarbon Elektronik Tic. ve Hizmetler A.Ş..’ye (“AZKarbon”) ait azkarbon.com adresli internet sitesi, mobil uygulama ve sair bağlı/ilgili dijital alanların tamamı çerçevesinde 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ilgili satış, promosyon, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, kampanya vb diğer faydaların sunulması amaçlı kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu taahhüdüm çerçevesinde özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin AZKarbon tarafından sağlanan/sunulan sair hizmetler/mallar ve  bunlara ilişkin satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, güncel gelişmelerden haberdar edilmesi, genel ve/veya özel imkanların duyurulması,  tanıtım ve reklamının yapılması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesi, promosyon, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılması, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-posta, e-bülten, kısa mesaj ve benzeri kanallarla kanunlara uygun şekillerde gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

İşbu onayımla tercih ettiğim kanallarla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta ve diğer elektronik iletişim araçları ve kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler, bültenler ve sair diğer iletiler gönderilebileceğini kabul ediyorum.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin olarak Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve Ticari Elektronik İleti Onayı Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda ilgili kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.