Güneşten Gelen Güç: GÜNEŞ ENERJİSİ ile Tanışın

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi; güneşte fazla miktarda bulunan hidrojen gazının füzyon tepkimesi ile helyum gazı oluşturması sonucu ortaya çıkan enerjidir. Güneşte meydana gelen bu füzyon tepkimesi saniyede milyarlarca kez olur ve oluşan enerji yayılmaya devam eder. Güneşin yüzeyinde oluşan bu devasa enerjinin sadece bir kısmı yeryüzüne kadar gelir. Ancak gelen enerji, Dünya’daki mevcut enerji tüketiminden oldukça fazladır.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte Güneş enerjisi kullanımı da artmıştır ve sürekli yeni kullanım alanları oluşturulur. Söz konusu teknojilerin bazıları Güneş enerjisini direkt ısı veya ışık olarak kullanır, bazıları ise elektrik elde etme yöntemi olarak kullanır. Günlük hayatta kullanım alanları; binaların ısıtılması, sıcak su temini, saf su üretimi en yaygın örneklerindendir.

Güneş Enerjisi Avantajları; yenilenebilir enerji kaynağıdır, enerji ihtiyacı olan hemen her yerde kullanıma uygundur, çevre dostudur yani kirletici atık oluşturmaz, işletme gideri azdır.

Dezavantajları; ilk yatırım maliyeti fazladır, belirli aralıklarda yararlanılabilir (geceleri kullanılamaz), gölge gelmemesi için geniş bir alan gerekli olur.

Güneş pilleri ile güneş ışığından elektrik elde edilmesi mümkün olur. Böylece güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur. Önceleri daha çok elektrik hattının olmadığı yerlerde kullanılırken, günümüzde evsel kullanımı artmıştır. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda bilinçlenme ile birlikte her gün kullanım oranı da yükselmektedir. Üretim maliyetinin giderek azalmasına da sebep olan bu kullanım oranı, güneş panellerini evlerimizin çatılarına kadar getirerek elektrik üretimi ve enerji depolanmasını olası kılmıştır. Evsel amaçlı kullanılan Güneş pilleri bir inverter aracılığı ile elektrik şebekesine bağlanır, bu sayede üretilen elektriğin akülerde depolanarak tasarruf edilmesini sağlar.

Ülkemizde de güneş panellerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Teşviklerle birlikte hibrit enerji sistemleri kurulurken aynı zamanda güneş panellerinin evsel kullanımı da artarak devam etmektedir. Artık güneş panellerine talep daha çok arttığı için bu talebi karşılama konusunda çalışmalar artmıştır ve panelleri satın alıp uygulanabilir hale getirmek çok daha kısa sürmektedir.

Güneş enerjisi kullanımının artması ile birlikte, diğer enerji kaynakların da tükenmesi ve buna bağlı olarak da pahalılaşmasını önlemesinin yanı sıra, küresel ısınma sorununun en önemli kaynağı olan sera gazlarının azaltması sayesinde sürdürülebilir çevre daha çok artacaktır.

Bir cevap yazın