Enerji Kimlik Belgesi (EKB); bir binanın enerji performans sınıfını gösteren bir rapordur. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık harcadığı enerji miktarını gösterir. Beyaz eşyalarda kullanılan enerji etiketleri gibi A ile G arasında sınıflandırma yapılır. Buradaki A en verimli enerji sınıfını temsil eder, azalarak devam ederek G en verimsiz sınıfın göstergesidir. Bakanlıkça yayınlanan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ doğrultusunda, mevcut ve yeni yapılacak binalara EKB alınması zorunluluk haline getirilmiştir. Alım, satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi ibrazı kanunen zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

Binalarda Enerji Sınıfı Hesaplama

Binanın enerji sınıfı hesaplanırken; mimari, mekanik ve elektrik projeleri hesaba katılır yani bina sakinlerinin daire içi harcamaları değil, binanın enerji performansı hesaplanır. Gerekli olan belgeler binanın mevcut yada yeni yapılan bina olmasına göre değişmektedir.Hesaplama için gerekli belgeler şunlardır; inşaat ruhsatı, mimari proje, mekanik proje, aydınlatma projesi ve ısı yalıtım projesi (TS-825 hesapları). Son üç belge yeni binalar için istenmektedir. Ayrıca yeni binalarda iskan alınabilmesi için sınır, C sınıfır. Bu sınıftan düşük yeni binalara iskan verilmemektedir.

Enerji Kimlik Belgesi verecek kuruluşun bakanlıkça yetkilendirme almış olması gerekir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine de bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, bakanlığın BEPTR-2 yazılımı üzerinden yürütülür. Enerji Kimlik Belgesi fiyatları, binanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Konut binalarında daire adedi üzerinden fiyat hesaplanırken, konut dışı binalarda inşaat alanı üzerinden fiyat hesaplaması yapılır. Enerji Kimlik Belgesi ücreti, konut binalarında daire başı bedel olarak belirlenir.

EKB alınmasına gerek olmayan yerler; sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Enerji Kimlik Belgesinin zorunlu olmasının nedeni; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin düzenlenmelerin yapılabilmesi içindir. EKB içerisinde, binanın nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl) bulunur ve bu değere göre binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılır. Böylece enerjinin ve kaynakların verimli kullanılması adına, enerji kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla binanın enerji performansını ortaya koyan bir belgedir. Ayrıca A sınıfına sahip binalardaki dairelerde daire değerinin %90’ına kadar, B sınıfına sahip binalardaki dairelerde daire değerinin %85’ine kadar, C sınıfına sahip binalardaki dairelerde ise daire değerinin %80’ine kadar kredi alınabilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi almamanın belirlenen bir para cezası bulunmamaktadır. Fakat alım-satım ve kiralama işlemlerinde bu belgenin ibrazı zorunlu olduğu için belge olmadan işlem yapılamamaktadır.