Dış cephe mantolama yeni binaların inşaatında yapılabildiği gibi eski binalar üzerinde de yapılabilir. Son yıllarda yapılan binaların neredeyse tamamında mantolama yöntemi kullanılır. Öncelik enerji verimliliği olsa da binaları nem, gürültü ve yangından koruması özelliklerinden dolayı tercih edilir. Ayrıca binaya dışarıdan ısı giriş çıkışı olmadığı için çatlaklar oluşmasının da önüne geçilir.

Enerji verimliliği politikalarının gelişmesiyle, enerji kayıplarının önlenmesi kavramı önem kazanmaktadır. Enerji kaybının önlenmesi, mevcut olan enerjinin korunması ile mümkün olur. Dış cephe mantolama da binalarda ısı kaybını engellemenin yoludur. Tıpkı iç cephede uygulandığı gibi binaların dışında ısı yalıtımı yapılır. Bu yalıtım binayı manto gibi sarar ve ısı giriş çıkışını engeller.

Dış Cephe Mantolama Malzeme Seçimi

Dış cephe mantolama yapılırken öncelikle; yüzeyin hazırlanması gerekir. Dış yüzeyin toz, küf, nemden tamamen temizlenmesi sağlanır. Yüzeyde çatlaklar varsa onarılır. Daha sonra ısı yalıtım plakaları yerleştirilir. Dış cephe mantolama malzemelerinin özellikleri farklı olabilir. Temel özelliği ısı iletim kapasitesinin düşük olmasıdır. Genel olarak mantolama malzemelerinin özellikleri şunlardır; yanmazlık özelliği ile yangından korunma sağlanır. Su ve neme karşı dayanıklı olması, yüksek çekme ve basınç dayanımına sahip olması. genleşme ve büzülmeye karşı dirençli olan, boyut kararlılığı yüksek malzemelerden oluşması. Yoğuşmanın önlenmesi, mantolama sistemi uygulanması, katmanlar arası yoğuşmanın oluşmasını engeller.  Gürültünün önlenmesi, dış cephe ısı yalıtımı sistemleri yapılarına göre, belli derecelere kadar hava oluşumlu gürültü yalıtımı sağlar.

Ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının en çok 3°C olması gerekir. Bu ısıl konforun sağlanabilmesi için şart olan bir özelliktir.

Dış Cephe Mantolamanın Maliyeti

Mantolama sisteminin maliyeti kullanılacak malzemelere göre değişkenlik gösterir. Tek bir mantolama malzemesi olmadığı için malzeme seçimlerine göre alınacak verim de değişir. Malzeme seçimi yapılırken, binanın konumu, aldığı yağış miktarına göre nem durumu vb. gibi değişkenlere göre yapılır.

Enerjinin korunması, enerji tüketiminin azaltılması için önemlidir. Mantolama bu sebeple çok gerekli bir uygulamadır. Sürdürülebilir bir kalkınma planı için enerji verimliliği konusunda yapılabilecek adımlardan birisidir. Ayrıca dış cephe mantolamanın binanın uzun ömürlü olmasını sağlaması da yine sürdürülebilir bir yaşam şeklini desteklemektedir.