Rüzgar Enerjisi ile Tanışın!

Türk Dil Kurumu tarafından “havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti” şeklinde tanımlanan rüzgar, günümüzde yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak hayatlarımıza girmiş olup enerji gereksinimi duyulan her alanda kullanılabilmektedir. Kullanım alanları henüz potansiyeli doğrultusunda yaygınlaştırılamamış olsa da özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilen enerji yatırımlarıyla her geçen gün enerji sektöründeki payını arttırmaktadır. Rüzgar

Doğadan Gelen Enerji “Güneş Enerjisi”

Ekolojik dengenin, biyoçeşitliliğin, insanoğlunun ve her türlü biyolojik faaliyetin en temel enerji kaynağı olan güneş, kimi zaman mevsimsel döngülerin seyrinde bizi kendine hayran bırakırken kimi zaman sosyal yaşantımızı yönlendiren bir konumda karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla göz ardı ettiğimiz nokta ise hiç kuşkusuz ekonomimize olan etkisidir. Başta dünya nüfusundaki kontrol edilemez artış, endüstrideki ivmelenme, ormanlık alanların tahribi

Prize Takılı Fiş Elektrik Çeker Mi?

Dünya geliştikçe, her gün enerji tüketim hızı da artmaktadır. Farklı türde enerjilerden yararlarak, yaşam sürdürülmeye çalışılır. Elektrik de enerji ihtiyacını karşılama konusunda büyük bir yüzdeliğe sahiptir. Konutlarda kullandığımız bir çok alet ve aydınlatma amacıyla kullandığımız ışıklar da elektriğe bağlı olarak çalışır. Tüm bu aletlerin (telefon şarj adaptörleri, ev aletleri, bilgisayarlar vs.) içerisinde transformatör bulunur. Prizden

Geleceğe Açılan Kapı “Sürdürülebilirlik”

Son yıllarda gündelik olarak sıkça karşılaştığımız bir kelime “sürdürülebilirlik”. Alışveriş yaparken markette, giysi denerken mağazalarda, bankada sıra beklerken camlarda hatta eğlendiğimiz konserlerde bile önümüze çıkan bu kelime sadece popüler bir trendden mi ibaret? Bir yandan dijitalleşirken bir yandan da dönüşen günümüz dünyasını daha iyi algılayabilmek ve sağlıklı yarınlar oluşturmaya katkı sağlayabilmek için üzerinde yoğunlaşmamız gereken

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi; her bireyin ürettiği, ulaşım ve ısınma amacıyla tükettiği enerji de dahil olmak üzere, bütün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınmasına sebep olduğu karbon miktarının ölçüsüdür. Diğer bir deyişle insan faaliyetleri sonucu oluşan sera gazlarının karbondioksit cinsinden değerinin hesaplanmış halidir. İnsanların doğada bıraktığı bir izdir. Bu sebeple ayak izi terimi kullanılır. Birincil ve ikincil olarak

Enerji Etiketleri Yenileniyor!

Enerji etiketi; enerji ile ilgili olan ürünleri kullanırken enerji ve diğer kaynak tüketimine dair standart ürün bilgilerinin yer alması ve bu bilgilerin kısaca anlaşılması amacıyla yerleştirilen  etiketlerdir. Böylece ürünü kullanmaya başlamadan önce o ürüne dair enerji verimliliği konusunda bilgi sahibi olunur ve fazla enerji tüketiminin önüne geçilebilir. Enerji etiketi düzenlenirken Avrupa Birliği ve Türkiye mevzuatındaki

Evde Kullanabileceğiniz 4 Enerji Verimli Ürün

Enerji verimli ürün deyince aklımıza ilk gelmesi gereken şey, tasarruftur. Öyle ki enerjiden tasarruf etmek cebimize de yansıyacaktır. Bu yüzden hayatımızda enerji verimli ürünler her zaman öncelikli olmalıdır. Peki ama nedir bunlar? Enerji verimli ürünler sırasıyla; A,B,C,D,E,F,G olmak üzere sınıflara ayrılır. G sınıfı elektrikli bir ürün hiçbir enerji tasarrufu sağlamazken, A sınıfı ürünler son teknolojinin

Neden İzolasyon Yaptırmalıyım?

İzolasyon; bir bölgeyi veya yapıyı bütün dış etkenlerden arındırarak, tam koruma sağlayan bir diğer değişle yalıtımdır. Binalarda kullanılan yalıtım, binanın ısı, ışık ve gürültüden korunmasını sağlar. Kış aylarında bina içinde bulunan sıcak havanın dışarı sızmasını ve dışarıdaki soğuk havanın binanın içine girmesini engelleyerek enerji tasarrufuna oldukça fayda sağlar. Yalıtım aynı zaman da binaların ömrünü de

Kış Geliyor! Neden Dış Cephe Mantolama Yaptırmalıyım?

Dış cephe mantolama yeni binaların inşaatında yapılabildiği gibi eski binalar üzerinde de yapılabilir. Son yıllarda yapılan binaların neredeyse tamamında mantolama yöntemi kullanılır. Öncelik enerji verimliliği olsa da binaları nem, gürültü ve yangından koruması özelliklerinden dolayı tercih edilir. Ayrıca binaya dışarıdan ısı giriş çıkışı olmadığı için çatlaklar oluşmasının da önüne geçilir. Enerji verimliliği politikalarının gelişmesiyle, enerji

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); bir binanın enerji performans sınıfını gösteren bir rapordur. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık harcadığı enerji miktarını gösterir. Beyaz eşyalarda kullanılan enerji etiketleri gibi A ile G arasında sınıflandırma yapılır. Buradaki A en verimli enerji sınıfını temsil eder, azalarak devam ederek G en verimsiz sınıfın göstergesidir. Bakanlıkça yayınlanan ‘Binalarda